معدل ۱۱ و رتبه ۱۲۰ هزار کنکور در مدارس دولتی معلم است | شهریه برخی مدارس غیردولتی ۲ برابر هزینه دانشگاه | برخی دولت‌ها آموزش را کالا کردند

رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی گفت: برخی مدارس غیردولتی ۸ برابر کف حقوق یک کارگر و ۲ برابر دانشگاه‌های غیردولتی شهریه دریافت می‌کنند و این یعنی خصوصی‌سازی و ...