30 اشعار ناب تک بیتی مذهبی [شعرهای عاشقانه!]

30 اشعار ناب تک بیتی مذهبی [شعرهای عاشقانه!]

مجموعه ای از زیباترین شعرهای ناب و عاشقانه مذهبی در قالب تک بیتی و دو بیتی برای کپشن، پروفایل و استوری

***

دل گفت: “وصالش به دعا باز توان یافت”
عمریست که عمرم همه در کار دعا رفت

******

گفتیم عشق را به صبوری دوا کنیم
هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است …

******

دشمنت کشت ولی نور تو خاموش نشد
آری آن جلوه که فانی نشود، نور خداست

******

اشعار تک بیتی عاشقانه مذهبی

اینـکه میگویـم دمـا دَم مـذهـبى ها عاشق ترند..
بـا دلـیل میگویـم کـه آنها واقـعا عـاشـق تـرنـد..

******

دوسٺٺ دارم ولے چون با حجابے بیشٺر
مثل خورشیدے ولے پشٺ نقابے بیشٺر
شلاڸ سبز و سرخ حتے صورٺے بر چهره اٺ
خوب مے آید ولے خب رنگ مشڪےبیشٺر

******

پشت کردم به گناه ، پاک شوم در رمضان
همه ترکم بکنند عیب ندارد ، تو بمان !

******

بانو تو ایران منی من هم سلیمانی تو
دیگر نذارم لحظه ای باشد نگاهی روی تو

******

چادرت حال مرا از قبل بهتر می‌کند
قرص ماهم، این که ابری می‌شوی زیباتری

من تیمم می‌کنم با خاک پای چادرت
آن زمانی‌که به سوی قبله رو می‌آوری

******

هـرکـه الگویـش مـولاعـلى و فـاطمـه اسـت..
بـر یـقـین هـم مـیتوان گـفـت ؛کـه آنها عـاشـق تـرنـد..

******

مبهوت جمالش شدم و طرز نگاهش
با چادر و آن مقنعه و موی سیاهش

******

گفتم به اذانم که «علیاً ولی‌الله»
تا کور شود هر که امیرش تو نباشی

******

دو بیتی مذهبی

مشهد چه شکوه و کبریایی دارد
این کعبه عجب برو بیایی دارد

هر روز در ایوانِ طلا می گویم
ایوانِ نجف عجب صفایی دارد

حسن لطفی

******

❮الهـےبہ‌تۅڪل‌نـٰام‌اعظمټ🌿’❯

******

تنها گناهِ ما، طمعِ بخشش تو بود
ما را کرامتِ تو گنه کار کرده است

******

ز تـمام بـودنـی ها تـو همـین از آن مـن باش
که به غـیر با تـو بــودن دلـم آرزو نـدارد

******

یک شمّه ز مفلسیّ خود برگویم
چندانکه خدا غنیست، من محتاجم

ابوسعید ابوالخیر

******

یا رب نظری بر من سرگردان کن
لطفی به من دلشده حیران کن

******

تک بیتی های ناب مذهبی

گفتم فــــــــــــــراق تا کی گفتا که تا تو هستی
گفتم نفس همین است گفتا سخن همانست

******

فراموشم مکن یا رب ز رحمت
اگر غیر تو را من یاد کردم

******

عشق خوب است اگر یار خدایی باشد

******

یار بی پرده از در و دیوار
در تجلی است یا اولی الابصار

******

ناامید از در رحـمـت به کجا شاید رفـت
یارب از هر چه خطا رفت هزار استغفار

سعدی

******

حالِ‌بُحرانی‌من‌ּ‌با‌حَرَم‌آرام‌شَود..
بِطَلَب‌کَربُ‌بَلا‌‌تا‌دِل‌مَن‌ּ‌رام‌شَود..!

******

درمیان‌عاشقان‌عطر‌حضورت‌می‌رسد
باظهوراربعین‌بوی‌ظهورت‌می‌رسد🤍

اللهم عجل لولیک الفرج

******

ما بیت ناب مذهبی هستیم
من، فاطمی…تو، حیدری…آری
ای کاش روزی کربلا باشیم
یک نیمه شب…با چشم بارانی!

******

تعریف من از عشق همان بود که گفتم
در بند کسی باش که در بند حسین است

******

ثنا و حمد بی‌پایان خدا را
که صنعش در وجود آورد ما را

چه باشد پادشاه پادشاهان
اگر رحمت کنی مشتی گدا را

سعدی

******

شعر های تک بیتی مذهبی

با علی از یا علی
یک نقطه کم دارد ولی
یا علی گفتن کجا و با علی بودن کجا

******

بازآ که در فراق تو چشم امیدوار
چون گوش روزه دار بر « الله اکبر » است

******

وَإِنْ‌يُرِدْكَ‌بِخَيْرٍفَلَارَادَّلِفَضْلِهِ 🌸✨
اگرخدابرای‌توخیری‌بخواهدهیچکس‌
نمی‌تواندمانع‌لطفش‌شود..

******

برای این همه صحرا که دستشان خالی است
بهار ، عیدی بی منّت خداوند است