20 متن عاشقانه در مورد صدای عشقم [جملات صدای یار و دلبر!]

20 متن عاشقانه در مورد صدای عشقم [جملات صدای یار و دلبر!]

گلچینی از زیباترین متن های عاشقانه در مورد صدای یار و صدای دلبر برای پست، کپشن و استوری اینستاگرام

***

صدایی به رنگ صدای تو نیست
به جز عشق نامی برای تو نیست

******

ز خواب صبح دل خواهم کند
اگر صدای تو هر روز
جای ساعت عاشقانه در گوشم زنگ بزند

******

دلبر من اگر می‌ توانستم جای گل
صدایت را در گلدانی می‌ کاشتم

******

اگر از من بپرسی عشق چیست؟
می گویم که عشق صدای توست
که صد درد قلب مرا تسکین می دهد

******

آخرش یه روز یه نخ از بین صدات رد می کنم
می ندازم گردنم

******

هنوزم می زنه یهو به سرم
با خط غریبه یه زنگ بزنم
صداتو شده واسه یه لحظه بشنوم

******

من عاشق صدای تو
و نوع خندیدن
و لبخند زدن تو هستم

******

نمی گویم عاشقت هستم
اما هرگاه احساس کردم حرفی در دلت بیقرار رها شدن است
گوشم را کنار لبت می گذارم
که صدای تو آرامش جان من است
حتی اگر حرف هایت آتش به جانم بزند

******

هر نتی که از عشق بگوید زیباست
حالا سمفونی پنجم بتهوون باشد
یا زنگ تلفنی که در انتظار صدای توست

******

انگار خدا در صدایت کدئین تزریق کرده
با من که حرف میزنی
دردهایم را تسکین می دهی

******

باید کسی باشد
که تمام خستگی هایت نرسیده به آغوشش
در گرمای صدایش ذوب شود
با تو هستم باید باشی

******

اسکار بهترین صدای نامفهومم
تعلق میگیره به صداش
وقتی بغلشی و توی گوشت میگه
دوستت دارم

******

هیچ وقت فراموشت نمی کنم
هیچ وقت صدای تو
و صورت تو را فراموش نمی کنم
من هیچ وقت عشق تو رو فراموش نمی کنم

******

عطر صدای تو دلتنگم می کند
انگار پرتقالی را بارها چیده ام
دوباره بچینم و منتظر باشم
عده ای برای شکستن شاخه هایم بیایند
صدای تو پونه ای خشک است در دستانم
که هر چه بیشتر خردش می کنم
بیشتر عطرش زندگی را برمی دارد

******

قلب من از صدای تو چه عاشقانه کوک شد

******

صدای تو طلوع صبح من است
آنگاه که می خندی
و ثانیه های زمان با تو می خندند
در چشم های من

******

رنگ صدای تو را دوست دارم
رنگ صدای تو سپید است
سپید مایل به عشق
با رگه هایی از آفتاب و باران
حرف بزن
من به ملودی خوش آب و رنگ صدای تو دل بسته ام

******

صدا کن مرا
صدای تو خوب است
صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است
که در انتهای صمیمیت حزن می روید
در ابعاد این عصر خاموش
من از طعم تصنیف درمتن ادراک یک کوچه تنهاترم
بیا تابرایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است
و تنهایی من شبیخون حجم تو را پیش بینی نمی کرد
و خاصیت عشق این است
کسی نیست بیا زندگی را بدزدیم
میان دو دیدار قسمت کنیم

******

صدای تو برا ی من مانند
آواز اول صبح گنجشک های خیابان بالا ی خانه مان بود
که من را از شیرینی خواب اول صبح بی خیال می کرد