۱۰ فیلم و انیمیشن برتر با محوریت عروسک‌ها که باید تماشا کنید

۱۰ فیلم و انیمیشن برتر با محوریت عروسک‌ها که باید تماشا کنید

به نقل از دیجیکالا:

سال ۲۰۲۳ با اکران «مگان» و «باربی» ممکن است به عنوان سال فیلمهای عروسکی به یاد آورده شود. «مگان» ساخته جرارد جانستون داستانی تاثیرگذار درباره کنترل غم و اندوهی است که برونسپاری شده؛ ماجرای دختر جوانی که در پی مرگ والدینش یک عروسک رباتیک دریافت کرده تا آرام شوددر «باربی» ساخته گرتا گرویگ یک سری اتفافات عجیب باعث میشود تا عروسک ماتل (با بازی مارگو رابیسرزمین باربی را ترک کند و پا به دنیای واقعی بگذارد.

اما مدتها پیش از آنکه فیلمهای عروسکی حول محور زنان متمرکز شوند یا مخاطب هدفشان دختربچهها باشند، شامل قهرمانان مرد تنها و اغلب بیثباتی بودند که به دنبال یک همراه میگشتنداین مردان یک عروسک ایدهآل در این زمینه پیدا میکردند؛ بهرحال عروسک به اندازهای انعطافپذیر است که بتوانید هر شخصیتی را روی آن بگذارید و همیشه به حرفتان گوش میکند و قادر به ابراز مخالفت هم نیست.

فیلمهای عروسکمحور اغلب چون مطالعه روانشناختی شخصیتی عمل میکنندآیا آدمها بدون هیاهو و تنش روابط انسانی به دنبال یک همدم هستند؟ یا صرفا یک لوح سفید میخواهند تا بنا بر میا خودشان آن را پر کنند؟

اغلب در فیلمهایی راجع به درونیات، عروسک بدل به رسانهای برای مردان به ظاهر شایسته‌ میشود تا افکار واقعی خود را بیان کنند، تمام آن چیزهای زشت و صریحی که به نمیتوانند به زبان بیاورندو سپس فیلمهای ترسناکی داریم که در آن بدل شدن معصومیت اسباببازی یک کودک به یک هیولا چیزی است که همه را تا حد زیادی میترساند.

۱۰) عروسک (The Doll)

فیلم عروسک

 • کارگردان: ارنست لوبیچ
 • امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۴ از ۱۰
 • سال انتشار: ۱۹۱۹

«عروسک» اثر ارنست لوبیچ که بر اساس اپرت «لا پوپه» ساخته شده است، از همان ابتدا هنری بودن خود را اثبات میکند؛ طراحی آشکار و عناصر دست‌‌سازی که مانند یک کتاب کودک پر از تصویر برجسته است که والدین برای فرزندانشان میخواننداین قاببندی کودکانه مکمل فرار قهرمان داستان از مسئولیتهای بزرگسالی است؛ لانسلوت (هرمان تیمیگتحت فشار برای ازدواج در حالی که از زنان میترسد تصمیم میگیرد عمویش (ماکس کرونرترا با ازدواج با یک عروسک مکانیکی فریب دهد.

مانند قهرمانان دیگر فیلمهای عروسکی، لنسلوت از عروسک به عنوان جایگزینی برای همراهی انسانی بهره میبرد، اما نه به این دلیل که به آن نیازمند است بلکه او چارهای جز این کار نداردچیزی که او متوجه نمیشود این است که عروسک او در واقع دختر سازنده آن (اوسی اسوالدادر لباس مبدل استبرخلاف جلوههای بصری کودکانه، فیلم دارای لحنی بسیار خطرناک با برداشتی حیلهگرانه از جنسیت زنانه است که برداشتهای کنایهآمیز جنسی از اثر را چندبرابر میکند.

۹) عروسک (The Doll)

فیلم عروسک

 • کارگردان: آرنه ماتسون
 • امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۷ از ۱۰
 • سال انتشار: ۱۹۶۲

درام سوئدی «عروسک» با یک اعتراف صریح به تنهایی از سوی نگهبان شبانه لاندگرن (پر اسکارسونآغاز میشود که تنفر عمیقش از خود تنها با حسادتش نسبت به دیگران قابل مقایسه استمردی که فقط میخواهد دیده و شنیده شود، به یک مانکن فروشگاه دلبسته میشود که به طرز غمانگیزی قادر به انجام هیچ یک از این دو کار نیستهنگامی که او آن عروسک را میدزدد و به خانه میبرد، آنها در ابتدا وارد یک زندگی خانگی آرام میشوند، زیرا ذهن ناامیدش او را فریب میدهد تا باور کند که مانکن زنده است و عاشق اوبا این حال به تدریج زمانی که لاندگرن شروع به فرافکنی شکستها و ضعفهایش به او میکند، این رابطه تیره و تار میشوداز آنجایی که وضعیت شکننده او در طول یک عمر انزوا، مردانگی سمی و بیرحمی همخانههایش تشدید میشود، کارگردان آرنه ماتسون دیدگاهی همدلانه در قبال بیماری روانی در جامعهای که برای مدیریت چنین چیزی مجهز نیست اتخاذ میکند.

۸) جادو (Magic)

فیلم جادو

 • کارگردان: ریچارد آتنبرو
 • امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۸ از ۱۰
 • سال انتشار: ۱۹۷۸

فتس عروسک بدل به هر چیزی میشود که صاحبش کورکی (آنتونی هاپکینزنیستآرام و قاطع در حالی که کورکی مستعد وحشتزدگی است، همچنین پرحرف اما کورکی خجالتی و کمحرف استبا این حال میزان اتکای کورکی به فتس بسیار فراتر از مشارکت آنها روی صحنه استعروسک راهی برای اوست تا افکار مبتذلش را بیان کند و در عین حال حافظ شخصیت فروتنی است که او را موردعلاقه بزرگان صنعت قرار میدهد و وسیلهای برای دوری از پاسخگویی در مورد بدترین انگیزههایش.

در نهایت این اجرای دودستی همانی است که کورکی دیگر روی آن کنترلی ندارد، توهمات او در مورد احساسات فتس باعث جابجایی نقشها میشود و خود را در نقش عروسک و عروسک را به عنوان استادش درونیسازی میکنداین فیلم ریچارد آتنبرو بیش از آنکه ترسناک باشد محزون استدر مورد یک بیمار روانی که با شیاطین درونی خود دست و پنجه نرم میکند.

تابلو شاسی مدل آنتونی هاپکینز کد 61

۷) ناگهان در تاریکی (Suddenly in the Dark)

فیلم ناگهان در تاریکی

 • کارگردان: گو یئونگ نام
 • امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۶ از ۱۰
 • سال انتشار: ۱۹۸۱

یک پرفسور متاهل (یون ایل بونگکه به سفرهایی طولانی میرود، عکس یک عروسک عجیب را در میان وسایل خود دارد و در نهایت زنی را که صاحب عروسک است (لی کی سئونبه بهانه استخدام به عنوان خدمتکار به خانه‌‌اش میآوردتمام نشانهها حاکی از این است که او قرار است به همسرش خیانت کند.

وقتی که همسر او سئون هی (کیم یانگ آئهرابطه شوهرش و خدمتکار خانه را میبیند یا تصور میکند که میبیند این فیلم هیجانانگیز کرهای جلوهای توهمی به خود میگیرد که نشاندهنده تحریفات ادراک اوستآیا سئون هی در مورد خیانت اشتباه میکند؟ یا خاطرات او تکهتکه شده و فقط از طریق یک فریبکاری سیستماتیک کنار هم قرار گرفتهاند؟ وقتی سوظنش او را به سمت قتل خدمتکار خانهاش سوق میدهد، منظره مکرر عروسک بدل به لکهای پاکنشدنی از زندگی او میشودآیا این عروسک که حتی پس از دور انداخته شدن باز به خانه بازمیگردد به دنبال انتقام است؟ یا احساس گناه بر ذهن متزلزل او تاثیر میگذارد؟ لنز مات دوربین کارگردان گو یئونگ نام نشاندهنده سرگیجه ابدی سئون هی است.

۶) بازی بچه‌گانه (Child’s Play)

فیلم بازی بچگانه

 • کارگردان: تام هالند
 • امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۶ از ۱۰
 • سال انتشار: ۱۹۸۸

در یک فیلم اسلشری که در آغاز یک قاتل سریالی در حال مرگ (برد دوریفروح خود را به یک عروسک منتقل میکند آنچنان ظرافتی نمیتوان یافت، اما با وارد شدن به «بازی بچگانه» در مییابیم که فیلم تفسیر موثری است بر سرمایهداری و مصرفگرایی افراطیحتی قبل از آنکه عروسک چاکی را در دستان کودکی به نام اندی (الکس وینسنتببینیم، برند آن در تمام ابعاد زندگی او نفوذ کرده است؛ از غلات صبحانه گرفته تا کارتونها و کفشهای کتانیاندی حتی شبیه چاکی لباس میپوشدفیلم معصومیت و شیرینی یک کودک را در تضاد با شرارتهای مصرفگرایی افسارگسیخته قرار میدهد.

در حالی که قاتل انتقامجو به قتل میپردازد، دیدن قاتلی احساسی و کوچکجثه خندهدار میشد اگر کارگردان تام هالند نمیدانست چگونه ترس را با نماهای مکرر از یک دست کوچک القا کنددر پایان موثرترین تصویر مربوط به کودکی از دست رفته است که اندی با ناراحتی به اسباببازی شکسته و تکهتکهشدهاش خیره میشود.

فیگور مدل چاکی مجموعه 2 عددی

۵) سوپراستارداستان کارن کارپنتر (Superstar: The Karen Carpenter Story)

فیلم سوپراستار: داستان کارن کارپنتر

 • کارگردان: تاد هینز
 • امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۷ از ۱۰
 • سال انتشار: ۱۹۸۸

«سوپراستارداستان کارن کارپنتر» که بخشی از آن مستند و‌ بخشی به شکل اطلاعیه خدمات عمومی است به ظهور خواننده کارن کارپنتر، مبارزه او با بیاشتهایی عصبی و در نهایت مرگش میپردازددر حالی که تمام بخشهای فیلم به جای بازیگر از عروسکهای باربی استفاده میشود، تاثیر آن بسیار بیشتر از انسانزدایی صرف استاین رویکرد به کارگردان تاد هینز اجازه میدهد تا تلویحا درباره کالاییسازی و عینیتسازی مرتبط با زندگی در مرکز توجه اظهار نظر کند.

این فیلم همچنین صنعتی را زیر سوال میبرد که در آن بدنها و جانها برای خشنودسازی افکار عمومی ساخته و پرداخته میشوندهینز موفق میشود احساسات واقعی انسانی را از طریق لرزش دست کارن هنگام بالا بردن لیوان یا سنگینی شانههایش پس از یک شب طولانی از سرزنشهای برادرش نشان دهددر سراسر فیلم آشفتگی دردناک زندگی او در تضاد با شیرینی صدایش قرار میگیرد.

‌۴) پین (Pin)

فیلم پین

 • کارگردان: سندور استرن
 • امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۵ از ۱۰
 • سال انتشار: ۱۹۸۸

«پین» داستان خواهر و برادری به نامهای اورسلا (سینتیا پرستونو لئون لیندن (دیوید هیولتاست که انقدر عاری از عشق والدین هستند که به یک جسم بیجان وابسته میشوند؛ به عروسک با جثه انسانی پدرشان، پیندر حالی که اورسلا در نهایت از هذیانهای کودکانهاش گذر میکنداتکای فزاینده لئون به پین با زوال روان او همراه میشودبرخلاف دیگر قهرمانان مرد حاضر در این فهرست، او به دنبال عروسکی برای پر کردن جای خالی یک زن نیست، بلکه به دنبال شمایل پدر استهیچ ابهامی در مورد زنده بودن یا نبودن پین وجود ندارد، فقط یک ناامیدی غمانگیز است که لئون نیاز به او دارد.

خود عروسک به تنهایی بیآزار است تا اینکه لئون شروع به فرافکنی تاریکترین تکانههای خود به او میکند، اینجاست که صدای خیالی پین مانند یک سم آهسته در ذهنش نفوذ میکنداین فیلم ترسناک سندور استرن با بررسی ناکارآمدی یک واحد خانواده‌ هستهای آغاز میشود و به تدریج به داستان دلخراشی از نه تنها چیزهایی که برای خانواده قربانی میکنیم، بلکه چیزهایی که خانواده را برای آنها قربانی میکنیم بدل میشود.

۳) داستان اسباببازی (Toy Story)

انیمیشن داستان اسباب بازی

 • کارگردان: جان لستر
 • امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۳ از ۱۰
 • سال انتشار: ۱۹۹۵

بچهها بالاخره باید از اسباببازیهایشان گذر کنند و همین ترس وجودی است که به انیمیشن جان لستر جان میبخشد، که در آن گروهی از اسباببازیها هر بار که صاحبشان اندی (دونالد رینوکساتاق را ترک میکند زنده میشوندآنها نگران بزرگ شدن اندی هستند، و همچنین با هر کریسمس و تولد تازه اسباببازیهای تازهای از راه میرسند که احتمالا جای قدیمیها را میگیرنداما هر چه انیمیشن پیش میرود، همه چیز بالغانهتر میشودعروسک کلانتر وودی (تام هنکسباید با ناامنیهای خود دستوپنجه نرم کند آن هم هنگامی که اندی یک اسباببازی تکاور فضایی پیشرفته باز لایتیر (تیم آلنرا دریافت میکند.

در همین حال باز که در ابتدا خود را یک تکاور فضایی واقعی و نه یک اسباببازی میپندارد، باید با این موضوع که او آن چیزی که فکر میکرده نیست کنار بیایدبا این وجود که شخصیتها نگران فراموش شدن هستند، این انیمیشن برجسته پیکسار یک خاطره ثبتشده از دوران از دست رفته کودکی است.

عروسک دیزنی مدل وودی ارتفاع 40 سانتی متر

۲) لارس و دختر واقعی (Lars and the Real Girl)

فیلم لارس و دختر واقعی

 • کارگردان: کریگ گیلیپسی
 • امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۳ از ۱۰
 • سال انتشار: ۲۰۰۷

پیش از آنکه کارگردان کریگ گیلسپی به ساخت داستان‌ زنان ستمدیده چون «من، تونیا» و «پم و تامی» بپردازد، «لارس و دختر واقعی» را ساخت که یک موشکافی تراژیک از تنهایی مردانه استزمانی که لارس لیندستروم (رایان گاسلینگدرونگرا یک عروسک جنسی را از اینترنت خریداری میکند، فیلم از بهرهبرداریهای احتمالا مهیجتر از این پیشفرض خودداری میکنددر عوض لارس برای این عروسک ویژگیهایی طراحی میکند؛ او درست مثل خودش خجالتی است و روی ویلچر نشسته و همین امر او را به لارس متکی میکنداین امر به مردی اشاره دارد که فقط با یک عروسک مصنوعی سعی در برقراری یک ارتباط اصیل و واقعی دارد.

اگر واقعی نباشد پس نمیتواند صدمه بزند، و لارس که هنوز با مرگ مادرش دستوپنجه نرم میکند در ایجاد سپر دفاعی خوب عمل ‌کرده استبا این حال از طریق این عروسک او میتواند به تدریج خود را در جامعه کوچک شهرش جا بیاندازد، خاطرات دوران کودکیاش را مرور کند و در نهایت ترومایی را که تاکنون روابط را تحت تاثیر قرار داده است التیام بخشد.

۱) عروسک بادی (Air Doll)

فیلم عروسک بادی

 • کارگردان: هیروکازو کوریدا
 • امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۹ از ۱۰
 • سال انتشار: ۲۰۰۹

«عروسک بادی» ساخته هیروکازا کوریدا و اقتباسی از مانگای کوکی نینگیو است و تنهایی زندگی شهری را به تصویر میکشد، که در آن شام برای یک نفر عادی است و کارمندان قابل تعویض هستنددر این شهر است که عروسکهای جنسی بادی بدل به همراهانی ایدهآل میشوند، جایگزینی برای ارتباط واقعی انسانی که قادر به پیر شدن، جواب پس دادن و مهمتر از آن ترک‌ کردن نیستند.

با این حال وقتی نازومی عروسک (بائه دونازنده میشود، شهر از نگاه او به عنوان دنیایی از امکانات جلوه میکندچشماندازی از لذتهای روزمره که بسیاری آنها را بدیهی میپندارندفیلم به ما اجازه می دهد در افکار و احساسات او وارد شویم و به همین ترتیب انسانیت وجودی او را که توسط صاحبش و مردان دیگر نادیده گرفته میشود دریابیموقتی نازومی شروع به مستقل شدن میکند، فیلم به داستان بلوغ عروسکی بدل میشود که مفهوم پیری برایش غیرقابل درک است.

منبع: BFI