یادمان الماس در گلستان | ملکه الیزابت در کاخ گلستان چه می‌کرد؟

یادمان الماس در گلستان | ملکه الیزابت در کاخ گلستان چه می‌کرد؟

موزه یادمان «اتابک اعظم میرزا محمد تقی خان امیرکبیر نظام فراهانی» خردادماه امسال در تالار الماس کاخ گلستان پا گرفت. این عمارت به نوعی نزدیک‌ترین محل به دفتر کار امیرکبیر بود که بعدها در آنجا تکیه دولت ساخته شد.

همشهری آنلاین – ثریا روزبهانی: عمارت‌ها مختلف کاخ گلستان با توجه به شرایط حضور افراد یا اتفاقاتی که رخ می‌داد، در زمان‌های مختلف نامگذاری شد. برای مثال وقتی آلکساندر اول حوض بلوری را به فتحعلی شاه هدیه می‌کند، ‌ فتحعلی شاه یک اندرونی، ورودی عمارت نصب می‌کنند، از آن موقع این عمارت به عمارت بلور معروف می‌شود.

خواندنی های بیشتر را اینجا دنبال کنید

همچنین وقتی ملکه الیزابت به تهران آمد، یک شب در کاخ گلستان اقامت داشت و فضایی را برای استراحت او مهیا می‌شود، سپس این محل به خوابگاه الیزابت یا عمارت الیزابت شهرت پیدا کرد، عمارت تخت طاووس، عمارت خورشید و … هم داستان مشابهی دارند.

عمارتی که اکنون به عنوان موزه یادبود امیرکبیر تعیین شده، عمارت الماس نام دارد. در گذشته چون در بین درباریان و در کاخ‌ فهرست کردن اموال رسم نبود. به همین خاطر این کاخ هم صورت اموال نداشت و هر فردی که از مقامات یا درباریان تصمیم می‌گرفت که یکی از گنجینه‌ها را به موزه یا شخصی اهدا کند.

یادمان الماس در گلستان | ملکه الیزابت در کاخ گلستان چه می‌کرد؟

مانند فرش‌ها گران قیمت یا صندلی‌های کاخ. در این بخش هم از الماسی گران‌بها و بی‌نظیری نگهداری می‌شد. به همین خاطر این عمارت معروف به عمارت الماس است. این عمارت در زمان فتحعلی شاه بنا شد و معماری و مقرنس کاری های این عمارت به همان دوران برمی‌گردد اما با به سلطنت نشستن ناصرالدین شاه تغییراتی در ظاهر و تزئینات آن ایجاد شد.

عمارت الماس شامل یک تالار بزرگ، اتاق‌های گوشواره، دهلیزها، بالاخانه هاو پستوهای متعدد است. همچنین در زیر تالار نیز حوضخانه یا زیرزمین وسیعی وجود دارد. اتاق با ارسی های بزرگ و شیشه های رنگین زیبا پوشیده شده و اغلب طاقهای قوسی یا رومی است. همچنین دیوارهای تالار را با انواع کاغذ دیواری خارجی پوشانده‌اند. قدیمی‌ترین اثر در تالار مقرنس‌های آینه کاری شده ایوانچه سمت جنوبی تالار است که به دوران فتحعلی شاه تعلق دارد.