کل پرونده فساد یک طرف، موضع‌گیری‌های جواد خیابانی هم یک طرف!

کل پرونده فساد یک طرف، موضع‌گیری‌های جواد خیابانی هم یک طرف!

جواد خیابانی قاطعانه مدعی شده است که همه عوامل صداوسیما از پرونده فساد در فوتبال مبری هستند و نقشی در آن ندارند.به گزارش همشهری‌آنلاین، کل پرونده فساد یک طرف، موضع‌گیری‌های جواد خیابانی هم یک طرف دیگر. هفته گذشته تب او داغ بود و می‌گفت اسم همه مفسدان را می‌داند و می‌تواند در اختیار مسئولان قرار بدهد. بعد که گفتند بیا بگو، گفت: «نباید فساد را بزرگ‌نمایی کرد.» حالا هم که به درست یا اشتباه بحث احتمال نقش‌داشتن بعضی عوامل تلویزیون در این پرونده مطرح شده، او با قاطعیت گفته: «اکثر که نه، می‌توانم بگویم همه عوامل صداوسیما از این پرونده مبری هستند و نقشی در آن ندارند.» برادر جان از کجا می‌دانی؟ چطور راجع‌به این همه آدم به چنین علم و یقینی رسیدی؟ مگر بین بازیکنان و مربیان و داوران و خبرنگاران‌نوشتاری آدم آلوده پیدا نمی‌شود که در سازمان بار هیچ‌کس کج نباشد؟ وا بده برادر. لختی دندان سر جگر بگذار و از این بحث بگذر!