کاربرد سوراخ زیر قفل برای چیست؟

کاربرد سوراخ زیر قفل برای چیست؟

چرا زیر قفل سوراخ می باشد؟

حتما شما هم تاکنون متوجه سوراخ کوچک زیر قفل ها شده اید، اما شاید هیچ وقت با خود فکر نکرده اید چرا این سوراخ در انتهای تمام قفل ها وجود دارد.

دلیل تعبیه این سوراخ در زیر و کنار قفل ها دو دلیل کلی دارد :

1 – در صورتی که قفل در محیط بیرون استفاده شود این سوراخ ریز اجازه می دهد آب باران خارج شود و از زنگ زدن قفل جلوگیری می کند.

2 – چناچنه قفل مدتی کار کرد و باز و بسته شدن آن سخت شد می توانید از طریق این سوراخ آن را روغن کاری کرده تا سالم و روان بماند و عمر آن افزایش پیدا کند.