چرا خانم ها از یکدیگر خوششان نمی آید؟

چرا خانم ها از یکدیگر خوششان نمی آید؟

دلایل تنفر خانم ها از یکدیگر

اگر با کمی دقت به اطراف خود بنگرید، خانم هایی را می بینید که با یکدیگر کنار نمی آیند و همیشه در بین آنها یک رقابت درونی دائمی وجود دارد اما گاهی از وجود این رقابت آگاه نیستند  در این بخش از خانواده پلاس نمناک شما را با دلایل رقابت خانم ها با یکدیگر آشنا می کنیم.

تنفر خانم ها از یکدیگر

عدم شناخت امیال و احساسات

خانم ها در انجام کارهایشان بسیار خوب عمل می کنند عالی هستند وهر کاری را به بهترین نحو انجام می دهند اما دلیل این رقابت آنها با یکدیگر چه می تواند باشد. دلیل این رقابت بین خانم ها این است که آنها نمی توانند امیال،احساسات و اهداف درونی خود را شناسایی کنند و آن ها را به سمت واقعیت هدایت کنند.

رقابت های زنان

زیبایی

بسیاری از خانم ها در جامعه بر اساس ویژگی هایی که تحت کنترلشان نیست مانند ظاهر جسمانی شان مورد قضاوت قرار می گیرند. چیزی که آنها خلق نکردند. به همین خاطر خانم ها موفقیت او بر مبنای ارزیابی های بیرونی، شخصی و جانبدارانه دیگران است.

خانم ها بر این باورند که اگر از لحاظ ظاهری جذابتر باشند از خانم های دیگر برترند بنابراین می توانند تمام افراد اطرافشان را با زیباییشان جذب کنند.

علت رقابت زنان با هم

تغییر معیارهای زیبایی

متاسفانه بسیاری از فیلم ها و تبلیغات و… شکل خاصی به باورهای خانم ها داده است . این گونه شبکه های اجتماعی که تعریف خاصی از زیبایی ارائه می دهند باعث می شوند که خانم ها با یکدیگر رقابت کنند و اگر خانمی مورد بی وفایی شوهرش قرار گرفت او را مقصر نداند و به دلیل نداشتن معیارهای زیبایی که توسط دیگران تعیین شده خودش را مقصر بداند.

به عنوان مثال در صورت داشتن اضافه وزن برای بهبود سلامت و بالا بردن عزت نفسش وزن خود را کاهش ندهد بلکه به خاطر زن دیگری این کار را انجام دهد زیرا چنانچه در نمناک توضیح داده ایم این باور در ذهن زن شکل گرفته که برای به دست آوردن عشق و وفاداری همسرشان نیازمندند شکل خاصی باشند و تنها طبخ غذا، حمایت از همسر و خانه داری و بچه داری مهم نیست… چیزی که در زندگی مشترک بیشترین ارزش را دارد اینست که آیا از لحاظ ظاهری به اندازه کافی جذاب هستید که همسرتان را مجذوب خود نگه دارید یا نه.

 

زنان علیه زنان

دیگر دلایل تنفر خانم ها از یکدیگر

  • خانم ها می پندارند که زن جوانتر و زیباتری به راحتی می تواند مقام جذابیت هر جمعی را از او بگیرد.
  • خانم ها می پندارند آنها نمی توانند زیبایی جسمیشان را تحت کنترل در آورند و میزان زیبایی جسمی شان به شانس مربوط است.
  • خانم ها می پندارند همسرشان جذب زیبایی آن ها می شوند و زنان دیگر قادرند همسر آنها را با استفاده از زیبایی شان در محل کار، مدرسه و… به دست آورند.
  • خانم ها فکر می کنند زنان دیگر توجه را از آنان دور می کنند.
  • خانم ها برای از لحاظ روانی با زنان دیگر برای جذاب تر بودن رقابت می کنند.
  • خانم ها می پندارند اگر شبیه زنی که از نظر آنها موفق است، باشند می توانند صاحب زندگی، ثروت و … او شوند و دیگران با همان تحسین به وی می نگرند.

علت رقابت زنان با یکدیگر

نکاتی برای اندیشیدن

احساس خود ارزشمندی زن توسط دیگران بیرون از وجودش تایید می شود و بر تصور روحی و درونی او از ارزش خودش به عنوان یک انسان تاثیر می گذارد. خانم ها به طور غیرمستقیم با هم رقابت می کنند زیرا نیاموخته اند چگونه امیال،احساسات و اهداف درونی خود را بشناسند و آن ها را به واقعیت هایی ملموس هدایت کنند.

زمانی که خانم ها یاد بگیرند تنفر ورزیدن به یکدیگر را متوقف می کنند و بر استعدادها، نبوغ و مهارت های منحصر به فرد خودشان متمرکز می شوند. نمناک توصیه می کند باید بدانید که زنان دیگر فقط به خاطر زیبایی ظاهری ارزش انسانی بیشتری از شما ندارند و ارزش شما بیش از زیبایی ظاهرتان است، شما می توانید با نبوغ، استعداد یا مهارت هایی که دارید خودتان را در جامعه ثابت کنید.

شما نمی توانید آنچه مردم در مورد شما فکر می کنند را کنترل کنید پس وقتی پذیرفتید چه کسی هستید و چگونه باید زندگی کنید که کنترلی بر افکار دیگران ندارید؛ آزاد می شوید و دیگر با کسی رقابت نخواهید کرد پس هرچیزی که در دیگران به دنبالش هستید و ویژگی خوبی می دانید را در خود تقویت کنید پس ویژگی های مثبت و منحصر به فردتان را باور کنید و بشناسید زیرا اینگونه به خودتان اجازه نخواهید داد با زنان دیگر رقابت کنید و همیشه مورد احترام دیگران خواهید بود.