پیرترین بازیکنان یور ۲۰۲۴ را بشناسید | مسن‌ترین بازیکنان تاریخ مسابقات فوتبال یورو چه کسانی بودند؟

پیرترین بازیکنان یور ۲۰۲۴ را بشناسید | مسن‌ترین بازیکنان تاریخ مسابقات فوتبال یورو چه کسانی بودند؟

مسابقات فوتبال یورو ۲۰۲۴ در حال برگزاری است و این در حالی است که دو نفر از بازیکنان مطرح جهان به عنوان پیرترین بازیکنان در این تورنمنت حضور دارند.

به گزارش همشهری آنلاین، مسابقات فوتبال یورو ۲۰۲۴ در حال برگزاری است و این در حالی است که دو نفر از بازیکنان مطرح جهان به عنوان پیرترین بازیکنان در این تورنمنت حضور دارند.

پیرترین بازیکنان یور ۲۰۲۴ را بشناسید | مسن‌ترین بازیکنان تاریخ مسابقات فوتبال یورو چه کسانی بودند؟