پسرها روی دست دخترها زدند | بالا بودن آمار مرگ پسران در سال‌های بعد از تولد

پسرها روی دست دخترها زدند | بالا بودن آمار مرگ پسران در سال‌های بعد از تولد

مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال آمار جنسیتی تولد نوزادان دختر و پسر را در ۹ ماهه امسال منتشر کرد.

به گزارش همشهری آنلاین، بر اساس آمارهای مرکز رصد جمعیت کشور سازمان ثبت احوال، در ۹ ماهه سال جاری نسبت متولدین پسر و دختر به ترتیب ۵۱.۸ درصد و ۴۸.۲ درصد بوده است. همچنین نسبت تولد پسران به دختران در ۹ ماهه سال جاری ۱۰۷.۶ بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۶ درصد بیشتر بوده است.

در دنیا در بدو تولد تعداد موالید پسر از تعداد موالید دختر بیشتر است. این نسبت در سال‌های بعد، به علت مرگ زیاد جنس ذکور، به تدریج کاهش می یابد تا این که در حدود ۲۵-۲۰ سالگی متعادل می‌شود و به ۱۰۰ می رسد. در جمعیت‌شناسی رقم ۱۰۳ تا ۱۰۷ را رقم طبیعی قابل قبول نسبت ‌جنسی در بدو تولد می‌دانند.

نسبت‌ جنسی بدو تولد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۰۷.۶ و در مدت مشابه سال قبل برابر با ۱۰۷ بوده است.