پرتاب مواد غذایی به سواحل غزه + تصاویر | نیروی هوایی اردن اینگونه محاصره اسرائیل را شکست!

پرتاب مواد غذایی به سواحل غزه + تصاویر | نیروی هوایی اردن اینگونه محاصره اسرائیل را شکست!

نیروی هوایی اردن کمک های بشردوستانه را برای میلیون ها فلسطین در سواحل غزه پرتاب کرد.

به گزارش همشهری‌آنلاین، الجزیره نوشت: نیروی هوایی سلطنتی اردن کمک های هوایی را در سواحل نوار غزه پرتاب کرد که بزرگترین عملیات پرتاب هوایی تاکنون برای رساندن کمک های بسیار ضروری به میلیون ها فلسطینی محسوب می‌شود. این درحالی است که اسرائیل همه راه‌های زمینی و دریایی برای کمک به مردم غزه را بسته و شرایط انسانی در این باریکه به شدت رو به وخامت گذاشته است.

این کمک ها در ۱۱ سایت در امتداد سواحل غزه از لبه شمالی آن تا جنوب برای جمع آوری غیرنظامیان ریخته شد و یک هواپیمای نیروی هوایی فرانسه نیز در آن مشارکت داشت.

پرتاب مواد غذایی به سواحل غزه + تصاویر | نیروی هوایی اردن اینگونه محاصره اسرائیل را شکست!

پرتاب مواد غذایی به سواحل غزه + تصاویر | نیروی هوایی اردن اینگونه محاصره اسرائیل را شکست!

پرتاب مواد غذایی به سواحل غزه + تصاویر | نیروی هوایی اردن اینگونه محاصره اسرائیل را شکست!

پرتاب مواد غذایی به سواحل غزه + تصاویر | نیروی هوایی اردن اینگونه محاصره اسرائیل را شکست!

پرتاب مواد غذایی به سواحل غزه + تصاویر | نیروی هوایی اردن اینگونه محاصره اسرائیل را شکست!