وعده بزرگ نامزد ریاست جمهوری: به فیلترینگ‌ خاتمه می‌دهم | اینترنت مثل آب است و در کوتاه‌ترین مدت پرونده وی‌پی‌ان را می‌بندم

وعده بزرگ نامزد ریاست جمهوری: به فیلترینگ‌ خاتمه می‌دهم | اینترنت مثل آب است و در کوتاه‌ترین مدت پرونده وی‌پی‌ان را می‌بندم

سعید جلیل گفت:‌🔹دستگاه‌های اداری باید ملجأ و پناه‌گاه مردم باشند؛ سازوکارهای دولتی باید تغییر کند.

به گزارش همشهری آنلاین نامزد ریاست‌جمهوری گفت: در حوزۀ اجتماعی، اینترنت موضوعی جدی برای من است. امروز اینترنت مانند آب است برای زندگی.

🔹تلاش می‌کنم در کوتاه‌ترین مدت به موضوع وی‌پی‌ان‌ها و فیلترینگ خاتمه دهم. این فیلترینگ در شان این مردم بزرگ نیست، در انتخاب وزیر ارتباطات بسیار با دقت و وسواس عمل خواهم کرد.