ورود سران سه قوه به ماجرای کنکوری‌های شبهه‌دار | بسیاری از صندلی‌های داوطلبان شبهه‌دار پرطرفدار است

ورود سران سه قوه به ماجرای کنکوری‌های شبهه‌دار | بسیاری از صندلی‌های داوطلبان شبهه‌دار پرطرفدار است

معاون نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی از برگزاری جلسه فوق‌العاده این شورا با حضور سران ۳ قوه برای بررسی پرونده کنکوری‌های شبهه‌دار خبر داد.

سید جلال موسوی معاون نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در واکنش به حواشی اخیر بین سازمان سنجش آموزش کشور و دیوان عدالت اداری در موضوع ادامه تحصیل داوطلبان شبهه‌دار کنکور اظهار کرد: مردم جامعه ما تا حدودی اعتماد لازم را به کنکور دارند و انتظار دارند که جلوی تقلب در این آزمون گرفته شود و با متقلبین این آزمون نیز برخورد لازم صورت بگیرد.

وی افزود: در حال حاضر برداشت من این است که داوطلبانی که به عنوان کنکوری‌های شبهه‌دار از آنها یاد می‌شود، باید ابتدا آزمون مجدد از این افراد گرفته شود. البته پیگیری‌هایی که ما از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام دادیم، آنها اعلام کردند این آزمون جدید از داوطلبان گرفته شده است.

معاون نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطر شان کرد: متاسفانه درصدهایی که داوطلبان شبهه‌دار در آزمون جدید اخذ کردند با درصدی که در کنکور کسب کردند بسیار متفاوت بود به طوری که سازمان سنجش آموزش کشور عنوان کرد این داوطلبان حتی ۱۰ درصد نمره آزمون اصلی خود را نگرفتند.

پرونده داوطلبان شبهه‌دار باید با دقت بررسی شود/ جلسه فوق‌العاده شورای عالی انقلاب فرهنگی

وی تاکید کرد: به نظر من وضعیت داوطلبان شبهه‌دار کنکور باید با دقت بیشتری بررسی شود تا حقی از کسی ضایع نشود.

موسوی از ورود جدی شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع پرونده های داوطلبان شبهه دار کنکور خبر داد و گفت: حتی جلسه گذشته شورا با این موضوع تشکیل شد و سازمان سنجش نیز گزارشی در این خصوص در صحن شورا مطرح کرد و جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به صورت فوق العاده برای بررسی این موضوع امروز تشکیل می شود.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزودَ: ما اگر دو مسئله اصلی در امر آموزش داشته باشیم اولی کیفیت و دومی عدالت می باشد. موضوع داوطلبان دارای شبهه دار کنکور با این دو امر ارتباط نزدیک دارد. بر این اساس اگر بحث تقلب داوطلبان جدی باشد باید برخورد صورت بگیرد؛ چرا که امر عدالت برای ما اهمیت زیادی دارد و اگر هم تقلبی صورت نگرفته است، می شود از مکانیزم های موجود نظیر اخذ آزمون مجدد حقانیت آنها اثبات شود.

بسیاری از صندلی‌های داوطلبان شبهه‌دار پرطرفدار است

وی یادآور شد: بسیاری از صندلی هایی که داوطلبان شبهه دار در آن پذیرفته شده اند، صندلی های پرطرفدار دانشگاه ها هستند و این نگرانی وجود دارد که حقی از داوطلب دیگری گرفته شده باشد.

معاون نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: به صورت مرسوم شورا امروز جلسه ای نداشت؛ اما تصمیم بر این شد جلسه ای فوق العاده برای بررسی موضوع داوطلبان شبهه دار تشکیل دهیم تا این موضوع به صورت جدی مورد بررسی قرار بگیرد.

امکان نقض حکم دیوان از سوی شورا

موسوی با بیان اینکه شورای عالی انقلابی فرهنگی اجازه نقص رای دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده داوطلبان شبهه دار را دارد، گفت: ما در شورا مصوبه ۶۳۰ داریم که تاکید می کند در حوزه آموزش عالی و برخی دیگر حوزه ها دیوان عدالت اداری ورودی نداشته باشد؛ چرا که این حوزه تخصصی محسوب می شود، برداشت این است که با استناد به این مصوبه می شود رای دیوان را تغییر داد.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: ما اگر بتوانیم بحث کنکور را به مصوبه فوق استناد کنیم و چون این حوزه ها تخصصی محسوب می شود شورایی در نظر گرفته شده است که می تواند در این خصوص بحث بررسی داشته باشد.

حضور سران سه قوه در جلسه امروز شورا

موسوی تعیین تکلیف پرونده داوطلبان شبهه دار به نظر جلسه امروز شورا و تصمیم گیری جمع دارد، خاطر نشان کردَ: در جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حضور سران سه قوه، اعضای شورا و معاون سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود و حواشی اخیر داوطلبان شبهه دار کنکور را بررسی خواهند کرد اما اینکه در این جلسه تصمیم نهایی گرفته شود یا نه به نظر جمع بستگی دارد.

به گزارش ایسنا، شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس مصوبه ۶۳۰ مورخ ۱۲ شهریور سال ۸۷، بنا به پیشنهاد مورخ ۱۲ مرداد همین سال معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری، ماده واحده “خروج تصمیمات صادره از هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در امور و شیون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی” را به شرح ذیل تصویب نمود:

ماده واحده: آن دسته از تصمیمات و آراء نهایی و قطعی صادره در هیات‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب، از جمله تصمیمات و آراء نهایی هیات‌های امناء، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان و همچنین تصمیمات و آراء نهایی درخصوص بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفاً در رابطه با امور و شیون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود.

تبصره:در هر یک از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیاتی به عنوان مرجع نهایی به منظور تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان از آراء و تصمیمات هیات‌ها و کمیته‌های مذکور در ماده واحده فوق که در امور و شیون علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده و همچنین به منظور نظارت بر نحوه رسیدگی در این هیات‌ها و کمیته‌ها تشکیل می‌شود. ترکیب اعضاء و وظایف و اختیارات هیات‌موضوع این تبصره، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

پس از تصویب مصوبه فوق، هیأت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و در نهایت این مصوبه به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ شد: ـ

“در اجرای حکم تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور تجدیدنظر نسبت به آرا و تصمیمات نهایی هیأت های امنا، ممیزه، انتظامی اساتید، انضباطی دانشجویان و همچنین آرا و تصمیمات در خصوص بازنشستگی، ارتقا، آزمون ها، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت های مطالعاتی و نظایر آن که صرفا در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده و نیز نظارت بر نحوه رسیدگی در هیأت ها و کمیته های مذکور، هیأت عالی تجدیدنظر در هر یک از وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری که از این پس در این مصوبه، به اختصار وزارتین (علوم و بهداشت) نامیده می شود و دانشگاه آزاد اسلامی، به طور جداگانه و با ترکیب ذیل تشکیل می‌شود:

۱ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی (رئیس هیأت)

۲ـ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

۳ـ معاون حقوقی وزارتین و بالاترین مقام حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی (عضو و دبیر هیأت)

۴ـ معاون تخصصی ذی ربط وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی ۵ـ دو نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورا

۶ـ سه نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها که حداقل یکی از آنها حقوقدان خواهد بود، حسب مورد به انتخاب وزیر ذی ربط و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

تبصره:۱ـ اعضای موضوع بندهای ۱، ۳، ۴ و ۶ صرفاً در یکی از هیأت های مربوطه فوق عضویت خواهند داشت.

تبصره ۲ـ مدت عضویت اعضای حقیقی هیأت، سه سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها برای یک دوره دیگر بلامانع می باشد.

تبصره ۳ـ جلسات هیأت با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات هیأت با رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر، معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره ۴ـ شیوه نامه نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرا و تصمیمات موضوع این مصوبه طبق پیش نویس مشترک تهیه شده توسط وزارتین و دانشگاه آزاد اسلامی در اولین جلسه هیأت به تصویب خواهد رسید.