«واقعی» واژه سال انگلیسی انتخاب شد

«واقعی» واژه سال انگلیسی انتخاب شد

دیکشنری مریام وبستر که هر سال یک واژه را به‌عنوان واژه سال انتخاب می‌کند، امسال واژه «معتبر» را انتخاب کرده است.

.

همشهری آنلاین: انتخاب این واژه، در واقع واکنشی به جست‌وجوهای مردم درباره محتواهایی است که این روزها، تشخیص واقعی بودن و غیرواقعی‌بودن آنها سخت است. هوش مصنوعی باعث شده مردم در واقعی بودن و اصالت چیزهایی که می‌بینند و می‌شنوند تردید داشته باشند. سردبیر سایت دیکشنری مریام وبستر گفته که امسال، بحران اصالت و موثق بودن وجود داشته و به همین‌خاطر، واژه authentic به‌عنوان واژه سال انتخاب شده است.

بیشتر بخوانید:

ترجمه این واژه به فارسی ترکیبی از «واقعی، بااصالت، معتبر و موثق» است. مریام وبستر چند سال است واژه سال را با توجه به ابرروندها در فضای مجازی انتخاب می‌کند.