هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است

هوای تهران برای گروه‌های حساس ناسالم است

مهر:بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون بر روی عدد 111 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه ناسالم گزارش شده است.

همچنین طی 24 ساعت گذشته شاخص کیفیت هوا بر روی عدد 87 قرار داشت و کیفیت هوا قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال 9 روز هوای پاک، 175 روز هوای قابل قبول، 57 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و 6 روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش 2 روز هوای پاک، 138 روز هوای قابل قبول، 95 روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و 8 روز هوای ناسالم برای همه افراد 2 روز هوای بسیار ناسالم و 2 روز هوای خطرناک داشته است.