هشدار سازمان مهاجرت به بانک‌ها و موسسات ؛ مسئولیت با خودتان است | ماجرای توزیع کارت بانکی و سیم‌کارت بین اتباع خارجی

هشدار سازمان مهاجرت به بانک‌ها و موسسات ؛ مسئولیت با خودتان است | ماجرای توزیع کارت بانکی و سیم‌کارت بین اتباع خارجی

سازمان ملی مهاجرت اعلام کرد: طرح توزیع کارت بانکی و سیم کارت بین اتباع بدون وجاهت قانونی صورت گرفته است.

به گزارش همشهری آنلاین،سازمان ملی مهاجرت اعلام کرد: «این سازمان به اطلاع تمام اتباع و مهاجرین خارجی رسانده است که این سازمان دو طرح جامع سازمان ملی مهاجرت برای ساماندهی امور اقتصادی اتباع خارجی در کشور شامل طرح هوشمندسازی ارائه خدمات به اتباع و مهاجرین خارجی و طرح جذب و مدیریت سرمایه‌های خرد را در دست اجرا دارد.

برخی اخبار و گزارش‌های دریافتی حاکی از آن است که برخی از موسسات و بانک‌ها بدون هماهنگی با سازمان ملی مهاجرت و بدون وجاهت قانونی اقدام به اجرای طرح توزیع کارت بانکی و سیم‌کارت در بین اتباع کرده است.

از آنجا که کلیه طرح‌ها و برنامه‌های مورد تایید سازمان از طریق روابط عمومی سازمان ملی مهاجرت اعلام می‌شود، هرگونه حضور در اینگونه طرح‌ها متوجه اشخاص و موسسات مجری بوده و سازمان ملی مهاجرت مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.»