نگاهی به کتاب «به کوتاهی آه، به بلندای ماه» از سید علی موسوی گرمارودی

نگاهی به کتاب «به کوتاهی آه، به بلندای ماه» از سید علی موسوی گرمارودی

کتاب«به کوتاهی آه، به بلندای ماه» اثر دکتر سید علی موسوی گرمارودی، زندگینامه حضرت زهرا سلام الله علیها است که به روشی ویژه نگاشته شده است.

کتاب«به کوتاهی آه، به بلندای ماه» اثر سید علی موسوی گرمارودی، زندگینامه حضرت زهرا سلام الله علیها است که به روشی ویژه نگاشته شده است. یعنی متن اصلی به روش کتاب دیگر او؛ یعنی«داستان پیامبران» است. همان گونه که از عنوان کتاب هم مشخص است؛ این اثر تحقیقی زندگی نامه خاتون کبریا، حضرت زهرا سلام الله علیهاست. از سویی دیگر علاوه بر متن اصلی، مباحثی تاریخی در آغاز کتاب و چند«پی نگاشت» با قلمی پژوهشی و ۹ داستان واره در توضیح کامل تر مطالب مورد نظر نیز در پایان کتاب گنجانده شده است. از جمله نکات قابل توجه درباره این اثر استفاده مولف از منابع و مآخذ تاریخی متعدد است. نکته ای که در مقایسه با دیگر کتاب های منتشر شده از زندگی این بانوی گرانقدر به اعتبار “به کوتاهی آه، به بلندای ماه” در نزد دیگر محققان و علاقه مندان می انجامد.استادسیدعلی موسوی گرمارودی به طریقی ویژه آن را نگاشته است، یعنی متن اصلی به روش کتاب دیگر او دیگر او «داستان پیامبران» است و علاوه بر متن اصلی، مباحثی تاریخی در آغاز کتاب و چند«پی نگاشت» با قلمی پژوهشی و نه داستان واره، در توضیح مطالب متن اصلی در پایان کتاب گنجانده است. در پایان کتاب «به کوتاهی آه، بخ بلندای ماه» به شعرهای فاطمی فارسی نیز اشاره کرده است و اشعار شاعرانی نظیر «ناصر خسرو قبادیانی»، «سنائی»، «قوامی رازی»، «اثیر أخسیکتی»، «خواجوی کرمانی»و… را آورده است. گزیده ای از کتاب که درباره زندگانی مشترک علی (ع) و فاطمه (س) است با هم مرور می‌کنیم: علی و فاطمه کارهای خانه را تقسیم کرده بودند: علی هیزم فراهم می کرد و آب می آورد و جاروب می زد و فاطمه با دست آس آرد درست می کرد و خمیر می گرفت و نان می پخت. وقتی بچه دار شدند، زحمت فاطمه زیاد شد. یک بار بلال اندکی دیر به مسجد رسید و چند دقیقه ای از وقت اذان گذشت. پیامبر پرسیدند: کجا بودی و چرا دیر آمدی. گفت از جلو خانه ی فاطمه رد می شدم، دیدم فاطمه دست آس می کرد و کودکش در کنار او می گریست. عرض کردم می توانم کمکی انجام دهم؟ فاطمه فرمود اگر کمک می کنی، آسیاب کردن با تو من بچه را نگه می دارم که به نگهداشت او از تو واردترم و چنین شد که دیر کردم.