نظر شورای نگهبان درباره مصوبه جنجالی اعلام شد | تکلیف افزایش سن بازنشستگی مشخص شد

نظر شورای نگهبان درباره مصوبه جنجالی اعلام شد | تکلیف افزایش سن بازنشستگی مشخص شد

سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که مصوبه افزایش سن بازنشستگی در بررسی های صورت گرفته خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش همشهری‌آنلاین، لایحه برنامه هفتم توسعه برای رفع ایرادات به مجلس ارجاع شد.سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: به طور مثال در مسیر بررسی مصوبه برنامه هفتم میزبان رئیس جمهور، رئیس مجلس، برخی اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و برخی سران دستگاه قضایی بودیم تا اظهار نظر کارشناسی آنها را در ارتباط با مواد مختلف این مصوبه را بشنویم.

وی افزود: ما به شکل فشرده و پیاپی و بعضا در سه نوبت مصوبه مجلس را بررسی کردیم. در این راستا کارهای کارشناسی فراوانی صورت گرفت و نظرات و نکات دستگاه‌های مختلف را با دعوت از نمایندگان دستگاه‌ها به پژوهشکده شورای نگهبان احصا کردیم.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: به طور مثال در مسیر بررسی مصوبه برنامه هفتم میزبان رئیس جمهور، رئیس مجلس، برخی اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم و برخی سران دستگاه قضایی بودیم تا اظهار نظر کارشناسی آنها را در ارتباط با مواد مختلف این مصوبه را بشنویم.

طحان نظیف گفت: در نهایت نظر شورای نگهبان به مجلس ارسال شد که طبیعتاً با توجه به حجم این مصوبه ابهامات، ایرادات و تذکرات نسبت به مصوبه مجلس وجود داشت که باید اصلاح شود. در همین رابطه در مواردی شورای نگهبان با اصل احکام ایرادی نداشت ولی نسبت به اجزا باید نکاتی در مصوبه پیش بینی می شد که انشاالله با اصلاحاتی که مجلس انجام می‌دهد مصوبه می‌تواند تبدیل به قانون شود.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرد که مصوبه افزایش سن بازنشستگی در بررسی های صورت گرفته خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و مورد تایید قرار گرفت.