نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در نیمه اول سال اعلام شد

نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در نیمه اول سال اعلام شد

نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در پنج ماهه نخست امسال، ۷۰۰۰ تومان و در شهریور ۵۶۰۰ تومان تعیین شد.

 

*** نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها در نیمه اول سال اعلام شد

 

به گزارش صنایع، براساس نامه‌ مدیر کنترل تولید شرکت ملی پتروشیمی، قیمت خوراک پتروشیمی‌ها در پنج ماه نخست سال ۷۰۰۰ تومان و شهریورماه ۵۶۰۰ تومان محاسبه می‌شود.

در این نامه هنوز قیمت خوراک مهرماه و ماه‌های پس از آن اعلام نشده است.