ممنوعیت صادرات تخم مرغ لغو شد

ممنوعیت صادرات تخم مرغ لغو شد

معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی از رفع ممنوعیت صادرات تخم مرغ خبر داد.

 

*** ممنوعیت صادرات تخم مرغ لغو شد

 

به گزارش صنایع، محمد مرادی درباره ممنوعیت صادرات تخم مرغ، اظهار کرد:

ممنوعیت صادرات تخم مرغ رفع شده اما اتحادیه فعلاً برنامه‌ای برای صادرات ندارد.

معمولاً نیمه دوم سال مصرف تخم مرغ در کشور روند افزایشی دارد و بر اساس مذاکرات انجام شده پس از ذخیره سازی نیاز داخل مازاد صادر خواهد شد.

 

مدیرعامل اتحادیه مرکزی مرغداران میهن در پایان درباره میزان مازاد تولید داخل تصریح کرد:

بر اساس پیش بینی‌ها امسال حدود ۲۰۰ هزار تن مازاد نیاز بازار تولید خواهیم داشت که در ۷ ماه نخست سال حدود ۱۰۰ هزار تن از این عدد صادر شد.