مدیر دفتر ملی یونسکو در تهران معرفی شد | آیا دفتر منطقه‌ای ایران به دفتر ملی کاهش سطح یافت؟

مدیر دفتر ملی یونسکو در تهران معرفی شد | آیا دفتر منطقه‌ای ایران به دفتر ملی کاهش سطح یافت؟

یونسکو سازمان‌دهی جدید دفاتر خود را به نفع ایران و باعث ارائه خدمات بهتر و تخصیص کامل‌تر منابع به جمهوری اسلامی ایران دانسته است.

هفته گذشته پیرو تصمیمات سال‌های اخیر شورای اجرایی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، یونسکو، فرد جدیدی برای تصدی نمایندگی یونسکو در تهران همراه با تغییر ساختار این دفتر معرفی شد.

با تصمیم شورای اجرایی سازمان یونسکو برای تغییر ساختار دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران، این نمایندگی به دفتر ملی یونسکو در تهران تغییر نام داده است.

گلدا الخوری شهریورماه ۱۴۰۱ به مدیریت دفتر منطقه‌ای یونسکو در تهران منصوب شده بود. او مسئولیت خود را به فرد جدیدی همراه با تغییر ساختار دفتر نمایندگی یونسکو در تهران واگذار خواهد کرد.

براساس اطلاعات بخش فارسی سایت سازمان ملل، گلدا الخوری مدیر دفتر منطقه ای یونسکو در تهران تا پیش از این برای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی پاکستان و ترکمنستان مشترکا فعالیت می‌کرده است و نماینده یونسکو در ایران و ترکمنستان بوده است. او پیش از این بعنوان مدیر دفتر منطقه‌ای یونسکو در رباط و نماینده یونسکو در الجزایر، لیبی، موریتانی، مراکش و تونس مشغول به کار بوده است.

یونسکو اعلام کرده در چارچوب ساختار دو بخشی جدید فعالیت دفاتر موضوعی منطقه‌ای و دفاتر خوشه‌ای متوقف خواهد شد.

یونسکو سازمان‌دهی جدید دفاتر خود را به نفع ایران و باعث ارائه خدمات بهتر و تخصیص کامل‌تر منابع به جمهوری اسلامی ایران دانسته است.

با این حال برخی کارشناسان تجدید ساختار دفتر یونسکو در تهران را ناشی از کم‌کاری‌های صورت گرفته در دوره‌های قبلی و تنزل سطح این دفتر می‌دانند.

براساس برای اطلاعات دریافتی همشهری، با این تغییر ساختار دفتر ملی یونسکو در تهران از این به بعد باید به دفتر منطقه‌ای یونسکو در ترکمنستان گزارش بدهد. برخی انتقادات ناظر به چرایی کاهش سطح منطقه‌ای دفتر یونسکو در تهران بوده‌اند و تعلل‌های صورت گرفته در تعامل با یونسکو را عامل این تغییرات می‌دانند.

از سویی گفته می‌شود این تصمیم شورای اجرایی سازمان ملل در پی رایزنی‌های سال ۲۰۱۸ به بعد اتخاذ شده است. شورای اجرایی یونسکو هدف از این تصمیم را تقویت حضور میدانی یونسکو و بهبود کارایی آن برای رسیدگی بهتر به انتظارات، نیازها و اولویت‌های کشورهای عضو به شیوه‌ای مناسب و منسجم اعلام کرده است.

دفتر یونسکو در تهران در کاخ سعدآباد تهران فعالیت می‌کند.