مدارس این مقطع تحصیلی در البرز تعطیل شد

مدارس این مقطع تحصیلی در البرز تعطیل شد

فردا مدارس مقطع ابتدایی در استان البرز به جز طالقان غیر حضوری فعالیت خواهند کرد.

براساس تصمیم کارگروه اضطرار و آلودگی هوای البرز فردا مدارس مقطع ابتدایی در ۲ شیفت صبح و عصر به استثنای طالقان بصورت غیر حضوری فعالیت خواهند کرد.

همچنین بر اساس تصمیم این کارگروه فردا همه مهدهای کودک و پیش دبستانی ها در هر دو شیفت صبح و عصر تعطیل است.

همه مقاطع مدارس استثنایی در هر دو شیفت صبح و عصر غیر حضوری و فعالیت و ورزش در فضای باز و مدارس هم ممنوع است.

این تصمیم با توجه به استقرار جو پایدار، روند افزایش آلاینده ها و کاهش کیفیت هوا اتخاذ شده است.