متن زیبا در مورد غم و اندوه [جملات غمگین و احساسی!]

متن زیبا در مورد غم و اندوه [جملات غمگین و احساسی!]

مجموعه ای از غمگین ترین متن و شعرهای احساسی در مورد غم و اندوه برای کپشن، پست و استوری اینستاگرام

***

من اندوهگین نیستم
خود اندوه عالمم
سرزمینی در سینه‌ ام گریه می‌ کند

******

ما سال‌ ها اندوه را بر دوش کشیدیم
و صبح طلوع نکرد

******

غم های کوچک پر حرفند
غم های بزرگ لال

******

دلم غمگینه
غمم سنگینه

******

متن زیبا در مورد غم و اندوه

طبیعی است که بعد از گذشت لحظات لذت بخش احساس تنهایی کنید.
اما به محضی که شادی های جدیدی را تجربه می کنید،
این احساسات غم و اندوه شروع به محو شدن خواهند کرد.

******

من بلدم آنقدر دیر بخوابم که اندوهم را خواب کنم
اما یکی به من بگوید:
کی بیدار شوم از خواب که اندوه
زودتر از من بیدار نشده باشد؟

******

دلی که اندوه داره نیاز به شانه داره نه نصیحت؛
کاش همه این را می فهمیدند…!

******

غم و اندوه ناشی از هوش است
هر چه بیشتر بعضی چیزها را بفهمید
بیشتر آرزو می کنید که ای کاش آن ها را نمی فهمیدید

******

گمان می‌ کند اگر بگریزد
نجات یافته است
دریغا که اندوه انسان بودن
سنجاق است بر سینه‌ ی آدمی

******

اندوهم روبرویم نشست
اندکی در من نگریست
سپس گریستن را آغاز کرد
و من ساکت ماندم

******

آدما دو جور ناراحتن یا غم دارن یا خیلی غم دارن

******

یه لحظه‌هایی تو زندگی هست که
سر جمع دو دقیقه هم نبوده
اما یادش یه عمر آدمو داغون می‌کنه.

******

پاییز،
بهار به بغض نشسته است ،
در اندوه بیکران روزگار…

******

اندوهت را بتکان
جهان منتظر نمیماند تا حالت بهتر شود

******

سعی کن دوست دار غم‌ هایت باشی
آدم هر چی رو که دوست داره از دست میده

******

اشک ،
کلماتی است که دهان نمی تواند بگوید
و قلب نمی تواند تحمل کند.

******

چون اناری که رسیده ست پراز اشکم وخون
دارم آرام در اندوه خودم میترکم…….

******

اندوه
شعر نیست
اندوه
آدمی‌ ست
که شعر می‌ گوید

******

نفس بکش…
عمیق ، آرام ، شادمان…!
بگو غم رد شود،
که قلبت،
آرامگاهِ اندوه نیست!…

******

جملات بزرگان درباره غم و اندوه

غم و اندوه به دلیل نگاه کردن به عقب است،
نگرانی به دلیل نگاه کردن به اطراف است
ایمان به دلیل نگاه کردن به بالا (خداوند) است.

رالف والدو امرسون

******

احمق نباش!
وابستگی خودت را به خدا انکار نکن!
هنگامی که روزهایت تیره و تار می شوند و شب هایت در غم و اندوه فرو می روند،
بدان خدایی هست که بالای سرت فرمانروایی می کند…

مارتین لوتر کینگ

******

موضوع غم انگیز در خصوص زندگی
کوتاه بودن آن نیست
بلکه غم‌انگیز آن است که
ما زندگی را خیلی دیر شروع می‌کنیم

******

غم و اندوه تقریبا چیزی جز نوعی خستگی نیست

******

شعر در مورد غم و اندوه

پلک بر پلک می فشاری،
و می دانی آنچه تمام می شود
تویی نه اَندوه

علیرضا روشن

******

گاهی که با انبوه غم از بغض‌ ها همواره‌ ای
یا گور می خواهی و یا دلتنگ یک گهواره‌ ای

******

هرچه شب تاریک تر، ستاره ها روشن تر
هرچه غم و اندوه عمیق تر، خدا نزدیک تر ….

******

متن احساسی در مورد غم و اندوه

پشت هر لبخند شیرین ،
غم و اندوه تلخی وجود دارد
که هیچ کس نمی تواند آن را ببیند و احساس کند.

******

گفت اندوهت به برگها بسپار
پاییز است می ریزند
سپردم بیخبراز آنکه درخت خانه ام کاج بود…

******

به هر فصلی غمی ؛
هر صفحه ای اندوه انبوهی
وطن جان خسته ام …
پایان خوب داستانت کو…