ماجرای مسدودسازی حساب ۴۰۰ طلا فروش | وزیر اقتصاد ورود کرد

ماجرای مسدودسازی حساب ۴۰۰ طلا فروش | وزیر اقتصاد ورود کرد

وزیر اقتصاد به ماجرای مسدود سازی حساب ۴۰۰ فروشنده صنف طلا و جواهر ورود کرد.

به گزارش همشهری آنلاین، احسان خاندوزی در پاسخ به مطرح شدن ابهاماتی در خصوص مسدود شدن حساب ۴۰۰ طلا فروش در روزهای گذشته افزود: این نکته ای که اشاره شد محدود کردن ابزارهای کار کسبه و فعالان اقتصادی به شمار می رود که درست نیست، این گونه اقدامات محدود کننده باید آخرین مرحله ای باشد که پس از هشدارها اعمال شود.

وی اضافه کرد: درباره ۴۰۰ حسابی که گفته شد، مسدود شده اند هر چند موضوع در زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست، اما به عنوان تسهیلگر ارتباط دولت با بخش خصوصی، فهرست این ۴۰۰ حساب را ( در روز سه شنبه هفته جاری) به دفتر بنده در وزارت اقتصاد ارسال کنند تا روز چهارشنبه آن را به نهاد نظارتی منتقل می کنیم.

خاندوزی بیان کرد: درباره آن تعدادی که به هر دلیل و اتهام حسابشان مسدود شده، دستگاه نظارتی تعیین تکلیف کند تا گره از کار آنها باز شود.