قشنگ ترین متن های زمستانی عاشقانه

قشنگ ترین متن های زمستانی عاشقانه

در نگاه عاشق همه فصل های خدا قشنگ است، حتی زمستان با همه سوز و سرما و شب های بلندش … به بهانه فرا رسیدن فصل زمستان در ادامه یک بغل متن زمستانی عاشقانه گردآوری کرده ایم که می توانید به عشق تان تقدیم کنید، با همراه باشید.

******

متن زمستانی عاشقانه کوتاه

دلبرکم!
زمستان است و برف هایش
من هستم و بوسه هایت
دوستت دارم♥️

******

تو دختر زمستانی
و سردی نگاهت، گرمای آغوشت و بی رحمی ات را از همین زمستان به ارث برده ای
خوب می دانم پشت همه ظاهرانه هایت
قلبی به سپیدی دانه های برف نهفته است
قلبی که عاشق است …

******

متن زمستانی عاشقانه برای اینستاگرام

اصلِ زمستان این است
من باشم، تو باشی و آغوشت
حالا این وسط برف و باران هم بیاید

******

دوستت دارم اما نه به اندازه برف، چون یه روز آب می شه
دوستت دارم اما نه به اندازه گل، چون یه روز پژمرده می شه
دوستت دارم به اندازه دنیا، چون هیچ وقت تموم نمی شه!

******

پاهای من هی سر بخورد
و دست های تو هی بی هوا من را بگیرد
بی خود نیست که عاشق زمستانم
و برف و زمین های یخ زده اش!

******

متن عاشقانه زمستانی برای همسر

تو که باشی♥️💌
سردترین زمستان ها دوام نخواهند آورد
تنها یک نگاهت کافیست
تا برف های دلم را ذوب کند
دوستت دارم عشقم!

******

زمستان باشد و تو باشی و
دست های گرمت
گونه های گل افتاده ات
خنده های سر مستت
و نگاه پر از عشقت
زمستان باشد و من هر لحظه بیشتر عاشقت شوم

******

جملات عاشقانه زمستانی

نه برف مرا می ترساند و نه سرما
ولى در این حجم سنگین تنهایی ام
براى گرم شدن بهانه اى ندارم
جز این که دوستت داشته باشم …•♥️•➤

******

متن زمستانی عاشقانه برای همسرم
متن زمستانی عاشقانه برای همسرم

شب های طولانی زمستان را تنها خاطر تو
صبح می کند
همیشه با من بمان
حتی خاطره هایت هم دلگرمم می کنند

******

دارد برف می آید
در گوش دانه های برف نام تو را زمزمه خواهم کرد
تا برف زمستانی از شوق حضورت بهار را لمس کند

******

حکایت زمستان و زردآلوست
وسط سرما و برف و بوران
دلم هوس آغوش کسی را دارد
که نمی آید
که نمی رسد
که نیست