عکس | صرف ناهار و غذای اژه ای در سلف دانشگاه

عکس | صرف ناهار و غذای اژه ای در سلف دانشگاه

اژه ای رییس قوه قضاییه بعد از گفت و شنود با دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی، ناهار را در میان آنان در سلف دانشگاه صرف کرد.

غلامسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه امروز به دانشگاه محقق اردبیلی رفت و در جمع دانشجویان این دانشگاه سخنرانی کرد و با انها گفت و شنود کرد.

ناهار اژه ای در دانشگاه