عکس| جشن کریسمس خانوادگی بازیکن پرسپولیس

عکس| جشن کریسمس خانوادگی بازیکن پرسپولیس

ستاره پرسپولیس تصویری از جشن کریسمس خود منتشر کرد.گولسیانی ابتدای فصل گذشته به پرسپولیس پیوست و از آن زمان یکی مهره‌های کلیدی این تیم بوده است.

به گزارش همشهری آنلاین؛ گیورگی گولسیانی، مدافع گرجستانی پرسپولیس تصویری از جشن کریسمس خود همراه با همسر و فرزندانش منتشر کرد.

عکس‌| جشن کریسمس خانوادگی ستاره پرسپولیس