عکس | تیلور سوئیفت شخصیت سال تایم ٢٠٢٣ شد

عکس | تیلور سوئیفت شخصیت سال تایم ٢٠٢٣ شد

تیلور سوئیفت خواننده آمریکایی، پوتین، شی جین پینگ و باربی را شکست داد و به عنوان شخصیت سال 2023 TIME انتخاب شد.