عملیات تراشکاری

عملیات تراشکاری

اشنایی با عملیات تراشکاری

در عملیات تراشکاری، قطعه کار با یکی از لوازم قطعه گیربه دستگاه بسته می شود. قطعات دراز و باریک باید توسط یک کمربند ثابت و کمربند متحرک باید روی بستر قرار بگیرند وگرنه قطعه تحت نیروی برشکاری از خط مستقیم خارج می شود.
کمربندهای ثابت مستقیم روی ریل های ماشین تراش بسته می شوند، در صورتی که کمربندهای متحرک روی سوپرت بسته می شوند و با آن حرکت می کنند.این تکیه گاه ها معمولاً مجهز به سه انگشتی یا غلتک هستند  و در حالی که قطعه کار آزادانه کار میکند آن را نگه می دارند.

 

برخی از این عملیات به صورت زیر میباشند

تراشكاری قطعات استوانه ای بلند و كوتاه، پیشانی تراشی، شیار تراشی، برش، آج زنی، مخروط تراشی داخلی و خارجی، سوراخكاری، داخل تراشكاری، لنگ تراشی، فرم تراشی، پیچ تراشی داخلی و خارجی و… را می توان نام برد

ایجاد جای مرغك به وسیله مته مرغك
تراشكاری قطعات استوانه ای كوتاه
تراشكاری قطعات استوانه ای بلند

انواع عملیات تراشکاری:

پیشانی تراشی: عملیات پیشانی تراشی

رو تراشی: شرح عملیات رو تراشی

شیار تراشی – برش:  عملیات شیار تراشی – برش

سوراخ كاری و داخل تراشی: شرح عملیات سوراخ كاری و داخل تراشی

آج زنی: عملیات آج زنی و انواع آج زنی

مخروط تراشی: در حالت کلی مخروط ها را می توانیم از نقطه نظر تئوری به دو دسته تقسیم بندی کنیم این تقسیم بندی شامل مخروط های کامل و مخروط های ناقص میباشد
معرفی انواع روش های مخروط تراشی و شرح عملیات و محاسبات هر یک از عملیات ها

پیچ تراشی: معرفی عملیات پیچ تراشی
انواع پیچ تراشی
انواع رزوه
تراش پیچ بر روی ماشین تراش

سیالات برشی: از مواد چرب کننده جهت جلوگیری از تماس مستقیم قطعاتی که بر روی یکدیگر در حال لغزش هستند استفاده می شود تا بدین ترتیب از اصطکاک و حرارت بین قطعات جلوگیری شود.

 

.