عضو شورای شهر: ۳۵ موضوع جدید به سامانه شفافیت شهرداری تهران اضافه کردیم

عضو شورای شهر: ۳۵ موضوع جدید به سامانه شفافیت شهرداری تهران اضافه کردیم

عضو شورای شهر تهران درباره آخرین وضعیت سامانه شفافیت شهرداری تهران توضیحاتی را ارائه داد.

احمد صادقی در بیست و چهارمین نمایشگاه مطبوعات و رسانه ها در گفتگو با خبرنگار همشهری آنلاین با بیان اینکه سامانه شفافیت شهرداری تهران یکسری الزلمات قانونی دارد که باید دائم به روز شود، گفت: هم اکنون ۸۵ موضوع در این سامانه فعال است که فقط ۳۵ موضوع جدید در این دوره اضافه شده است.

او در ادامه افزود: غیر ۳ تا ۴ مورد که در این سامانه اطلاعاتش ناقص است مابقی براساس قوانین به روز شده و از شهرداری تهران خواستیم که نواقص را مانند هزینه سفرهای خارجی را برطرف کنند.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شهرداری تهران با بیان اینکه بزرگترین خواسته مردم شفافیت در همه حوزه های شهری است، گفت: همچنین ما سامانه ۱۳۷ را که تنها سامانه پاسخگویی مستقیم و سریع به مردم تهران است را در این دوره تقویت کردیم چون که اوایل این دوره مردم خیلی از آن شکایت داشتند.

صادقی توضیح داد: تلاش کردیم سیر پاسخگویی در این سامانه را قابل رصد کنیم که این باعث افزای نسبی مردم شد. البته به دنبال این هستیم که این سامانه را براساس تکنولوپی روز تقویت کنیم.