ظرفیتهای صندوق ضمانت صادرات ایران در استان قزوین به کار گرفته می شود

ظرفیتهای صندوق ضمانت صادرات ایران در استان قزوین به کار گرفته می شود

رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران عنوان کرد، ظرفیتهای صندوق ضمانت صادرات ایران در استان قزوین به کار گرفته می شود.

 

*** ظرفیتهای صندوق ضمانت صادرات ایران در استان قزوین به کار گرفته می شود

 

به گزارش صنایع، سید امیر برهانی با عبدیان در مورد ظرفیتهای صندوق ضمانت صادرات ایران، اظهار داشت:

ظرفیتهای صندوق ضمانت صادرات ایران با توجه به پتانسیلهای موجود در استان قزوین بطور کامل به کار گرفته شود تا استان قزوین با 250 صادرکننده فعال در مسیر جهش صادراتی قرار گیرد.

ایشان ضمن اعلام آمادگی همکاری اتاق بازرگانی قزوین برای برگزاری دوره های آموزشی لازم برای صادرکنندگان جهت استفاده از خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران، پتانسیلهای این استان را برای تبدیل آن به یکی از استانهای صادراتی محور بسیار بالا دانست و با تشریح وضعیت صنایع استان قزوین، خواستار توجه و ارتباط هر چه بیشتر صندوق ضمانت صادرات ایران با کارگزاری استان قزوین شد.

 

رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران نیز در این نشست با اشاره به مذاکرات انجام شده با استاندار قزوین و افتتاح کارگزاری صندوق در این استان رویکرد صندوق ضمانت صادرات ایران در حمایت از صادرکنندگان را رویکرد جدید و مثبت ارزیابی و تصریح کرد:

این صندوق آماده حمایت های جدید از صادرات و تامین مالی پروژه های دانش بنیان و صادرات محور است و طی تفاهم نامه هایی که با صندوق توسعه ملی، موسسات همتای خارجی و بانکهای داخل کشور به امضاء رسانده، زمینه های حمایتی هر چه بیشتر از صادرکنندگان را فراهم آورده است.

 

برهانی در ادامه به توصیف ظرفیت های استان قزوین در حوزه های مختلف، افزایش اطلاع رسانی و آگاهی بخشی صادرکنندگان از خدمات صندوق را مورد تاکید قرار داد و افزود:

این صندوق برای تسریع و توسعه خدمات خود آماده برگزاری دوره های آموزشی لازم و ارائه خدمات مختلف به صادرکنندگان است و در این راستا تمام ظرفیتهای خود را به کار خواهد گرفت.

 

رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران در پایان، خاطر نشان کرد:

که میزان شناخت صادرکنندگان از خدمات صندوق ضمانت صادرات ناچیز است و از بسیاری از خدمات از جمله بیمه نامه های اتکایی و … هنوز برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی برخی از استانها ناشناخته و مبهم است و لازم است در این زمینه آموزشهای لازم به تجار و فعالین اقتصادی داده شود.