طعم شیرین خرمالو در باغات کن

طعم شیرین خرمالو در باغات کن

خرمالو یکی از شیرین‌ ترین و لذیذترین میوه‌ هایی است که خوردن آن در روزهای سرد پاییزی بسیار دلچسب است. برداشت خُرمالو از باغات سولقان بخش کن تهران در فصل پاییز، از اوایل آبان ماه آغاز و تا اواخر آذر ماه بسته به شرایط آب و هوایی این منطقه طول می‌کشد.| عکاس: محمد عباس نژاد

 • .
 • طعم شیرین خرمالو در باغات کن
 • طعم شیرین خرمالو در باغات کن
 • طعم شیرین خرمالو در باغات کن
 • طعم شیرین خرمالو در باغات کن
 • طعم شیرین خرمالو در باغات کن
 • طعم شیرین خرمالو در باغات کن
 • طعم شیرین خرمالو در باغات کن
 • طعم شیرین خرمالو در باغات کن
 • طعم شیرین خرمالو در باغات کن
 • طعم شیرین خرمالو در باغات کن
 • طعم شیرین خرمالو در باغات کن
 • طعم شیرین خرمالو در باغات کن
 • طعم شیرین خرمالو در باغات کن
 • طعم شیرین خرمالو در باغات کن
 • طعم شیرین خرمالو در باغات کن
 • طعم شیرین خرمالو در باغات کن
 • طعم شیرین خرمالو در باغات کن
 • طعم شیرین خرمالو در باغات کن
 • طعم شیرین خرمالو در باغات کن
 • طعم شیرین خرمالو در باغات کن
 • طعم شیرین خرمالو در باغات کن
 • طعم شیرین خرمالو در باغات کن