صدور ضمانت‌نامه برای بنگاه‌های دانش‌بنیان و صادرات‌ محور

صدور ضمانت‌نامه برای بنگاه‌های دانش‌بنیان و صادرات‌ محور

مدیرعامل صندوق ضمانت صنایع کوچک از صدور ضمانت‌نامه برای بنگاه‌های دانش‌بنیان و صادرات‌ محور در سال جاری خبر داد.

 

*** صدور ضمانت‌نامه برای بنگاه‌های دانش‌بنیان و صادرات محور

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، محمدحسین مقیسه پیرامون رویکرد صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، اظهار داشت:

این صندوق با تغییر رویکرد خود در سال جاری از کمیت به کیفیت‌ محوری برای بنگاه‌های دانش‌بنیان و صادرات‌محور، ضمانت‌نامه صادر می‌کند.

یکی از اصول حرفه‌ای این صندوق، موضوع کفایت سرمایه است که بر اساس یک سری شاخص‌ها در شرایط نرمال اقتصادی و صنعتی، بین پنج تا ۶ برابر سرمایه صندوق قادر به صدور ضمانت‌نامه است.

 

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به کشورهای ژاپن و کره‌جنوبی اشاره کرد که با درجه بالای توسعه‌یافتگی، اما نرخ نکول یا همان عدم تعهد در سر رسید، اعتباری‌شان کمتر از چهار درصد است که بخش زیادی از آن نیز بازیافت می‌شود و افزود:‌

این کشورها با نرخ نکول واقعی بین صفر تا یک درصد، حداکثر هشت تا ۹ برابر سرمایه‌شان ضمانت‌نامه صادر می‌کنند و بر این اساس، پذیرش ضمانت ۶ برابر سرمایه از سوی این صندوق، اقدامی جسورانه است.

اکنون جمع ارزش ضمانت‌نامه‌های صادره از سوی این صندوق بیش از پنج برابر سرمایه آن است و بنابراین ظرفیت جدیدی برای ریسک‌های خاص وجود ندارد.

‌به همین دلیل، حال که ظرفیت صدور ضمانت‌نامه‌های جدید در مقیاس قابل توجه وجود ندارد، به سمت کیفیت، تغییر رویکرد داده و بنگاه‌هایی را ضمانت می‌کنیم که ارزش‌افزوده‌شان از نظر کیفی و کمی متفاوت از سایر بنگاه‌ها باشد.

اکنون هدف‌گذاری اصلی روی صنایع کوچک تولیدی دانش‌بنیان و صادرات‌محور است که بتوانند به ارتقای ارزش‌افزوده و افزایش اشتغال کمک کنند.

برای تحقق این مهم، نگاه ویژه‌ای به بانک توسعه صادرات داشتیم و به همین منظور ۲۱ خردادماه امسال تفاهم‌نامه‌ای با این بانک امضا شد، همچنین مذاکرات مشابهی با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری انجام شد که در نهایت به عقد تفاهم‌نامه کاربردی در ششم مرداد ماه منجر شد.

 

*** افزایش سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی صندوق

 

مقیسه همچنین با اشاره به افزایش سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی صندوق، افزود:

این سرمایه در ماه‌های پایانی پارسال تخصیص یافت، اما مقرر شد از سوی مشارکت‌کنندگان در طرح ملی پوشاک مورد استفاده قرار گیرد.

۸۳۹ فقره ضمانتنامه از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان تیرماه ۹۹ در راستای دو راهبرد جهش تولید و اتمام طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام از سوی این صندوق صادر یا تمدید شده است که مجموع مبلغ ضمانت‌نامه‌های صادره و تمدیدی در این مدت حدود ۶۱۷۶ میلیارد ریال بوده است.

 

*** هم‌افزایی بین پنج صندوق ذیل وزارت صمت

 

به گزارش خبرگزاری صنایع، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک در پایان پیرامون هم‌افزایی صندوق‌های زیرمجموعه وزارت صنعت، اظهار داشت:

سرپرست پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار هم‌افزایی بین پنج صندوق ذیل این وزارتخانه به منظور کارایی بیشتر آنها بود که نقطه نظری کارشناسی است.

اوایل دهه ۹۰ به منظور ایجاد هم افزایی بین این صندوق‌ها، شورایی تشکیل شد تا به هم نزدیک شده و بخشی از کارها را به صورت مشترک انجام دهند.

اکنون خود وزارتخانه به این مهم ورود کرده و قرار شده سیاست‌های کلی به کمک همه صندوق‌ها احصا شود تا در موارد خاص که یک صندوق به تنهایی قادر به پیشبرد امور یا صدور ضمانتنامه نیست، کارها با سهولت بیشتری انجام شود.