صارمی : آمار صدور پروانه تجاری ۶۰ درصد کمتر شد | پروانه ساخت در زمین‌های کوچک مقیاس ۲ ماهه صادر می‌شود

صارمی : آمار صدور پروانه تجاری ۶۰ درصد کمتر شد | پروانه ساخت در زمین‌های کوچک مقیاس ۲ ماهه صادر می‌شود

بر اساس اعلام معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران آمار صدور پروانه در حوزه تجاری، در ۲ سال اخیر حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است.

به گزارش همشهری آنلاین، حمیدرضا صارمی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در مورد میزان پروانه‌های صادره در پایتخت، گفت: آمار صدور پروانه شهرداری تهران اعم از پروانه ساخت و شهرسازی از ابتدای سال تاکنون ۱۲ هزار و ۸۰۰ مورد صدور پروانه بوده است و امید است این عدد تا پایان سال به ۱۴ الی ۱۵ هزار پروانه صادره برسد.

او با بیان اینکه در دو تا سه سال اخیر آمار صدور پروانه در حوزه تجاری، حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است، توضیح داد:«به دلیل تغییر سبک زندگی، وجود اپلیکیشن‌های مختلف خرید و…. نوع خرید مردم تغییر کرد و این مسئله بر روی تجاری سازی ها نیز تأثیر داشته است.»

صارمی در مورد زمان صدور پروانه با بیان اینکه صدور پروانه شهرسازی به طور کامل در کمتر از یک ماه صادر می‌شود، افزود:در مورد صدور پروانه ساخت نیز در مناطقی که مقیاس زمین‌هایشان کوچکتر است کمتر از دو ماه و در زمین‌های با مقیاس بزرگ زمان صدور پروانه ساخت به صورت متوسط کمتر از ۶ ماه است.