شما یک بزرگسال بیش‌فعال هستید اگر…

شما یک بزرگسال بیش‌فعال هستید اگر…

بیش‌فعالی فقط مختص کودکان نیست بلکه گاهی بزرگسالان، بله درست خواندید همین بزرگسالانی که به نوعی خود را تافته جدا بافته‌ از کودکان می‌دانند نیز به بیش‌فعالی گرفتار و دچار شده و می‌شوند.

 این گروه از بزرگسالان بیش‌فعال در واقع از اختلال شتاب اضطراب‌گونه در انجام فعالیت‌ها و امور رنج می‌برند و اغلب خود بی‌خبر هستند. «صادق اسماعیلی»، روانشناس و رفتاردرمانگر در باره ویژگی رفتاری و اخلاقی بزرگسالان بیش‌فعال می‌گوید: «آشفتگی و بی‌نظمی یکی از مهمترین ویژگی‌ها و مشخصه‌های بی‌فعالی در بزرگسالانی‌ست که از قضا این اختلال و عارضه در آنها ریشه وراثتی نیز دارد. آشفتگی و بی‌نظمی‌هایی که زندگی روزمره آنها را بیشتر از افراد دیگر دچار چالش و مشکل می‌کند. بزرگسالان بیش‌فعال معمولا در برقراری ارتباط‌های اجتماعی، عاطفی و شغلی نیز با مشکلاتی هر چند ساده و پیش‌پا افتاده مواجه هستند. از سویی توجه و تمرکزشان به شدت پایین و شکننده است. زود خسته می‌شوند و زود حواس‌شان از امور پرت می‌شود. بزرگسالان بیش‌فعال به طور میانگین کارهای ناتمام و یا با تاخیر در اتمام زیادی دارند. استرس و اضطراب هم از جمله مشکلات دائمی آنها محسوب می‌شود.»

اسماعیلی می‌افزاید: «مشخصه ظاهری و آشکار دیگرِ بزرگسالان بیش‌فعال این است که برای چند دقیقه متوالی نمی‌توانند یک جا و یا در یک موقعیت ثابت قرار گیرند. برای درمان بیش‌فعالی بزرگسالان مشابه درمان در کودکان می‌توان اقدام کرد. درمان از طریق دارو، مشاوره روانشناختی و همچنین دارو و روان درمانی. البته مصرف دارو به تنهایی این اختلال را به طور قطع درمان نمی‌کند و فرد نیاز به اقدامات روان درمانی و مشاوره‌های تخصصی نیز دارد.»

بیشتر بخوانید:

اختلال کم‌توجهی- بیش‌فعالی در بزرگسالان