سنگ مزار دانشمند بزرگ آلمانی مزین به جمله‌ای از حضرت علی(ع) | عکس

سنگ مزار دانشمند بزرگ آلمانی مزین به جمله‌ای از حضرت علی(ع) | عکس

کسانی که آنه‌ماری شیمل را می‌شناختند به این ارادت شیمل به خاندان وحی واقف بودند تا جایی که پس از مرگ وی، روی سنگ قبرش حدیثی از امیرالمؤمنین(ع) حک شد.

به گزارش همشهری آنلاین، خانم آنه‌ماری شیمل از جمله مستشرقینی است که با رویکردی محققانه وارد مطالعات اسلامی شد و در این مسیر به دستاوردهای علمی خوبی دست یافت. نکته جالب توجه در زندگی شیمل، ارادت او به خاندان پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) است و در این مسیر آثار متعددی را تألیف و یا ترجمه کرد.

عکس | تصویر سنگ مزار دانشمند بزرگ آلمانی با جمله‌ای از حضرت علی (ع)