سخنان و اشعار عاشقانه لامارتین شاعر فرانسوی

سخنان و اشعار عاشقانه لامارتین شاعر فرانسوی

گزیده ای از سخنان ماندگار و اشعار عاشقانه آلفونس دو لامارتین شاعر، ادیب و سیاستمدار مشهور فرانسوی را گردآوری کرده ایم که می توانید برای پست، کپشن و استوری اینستاگرام استفاده کنید.

***

شعر رویای صبحگاهی ذهن های بزرگ ست

******

تو را دوست دارم
بدون آنکه علتش را بدانم
محبتی که علت داشته باشد
یا احترام است یا ریا

******

گاهی در نبود تنها یک نفر
گویی جهان به تمامی خالی است

******

زندگی یعنی جستجوی همیشگی

******

عشق طلوع مسحور هر دلی ست

******

ای گل زیبا چقدر ماجرای زندگانی ما بتو شبیه است
گل زندگانی ما نیز چون تو
روزی سر از خاک بدر می کند
و روزی به آرامی گلبرگ های آن می شکفد
روزی بر اطراف خویش عطر ریزی می کند
و روزی نیز پیش از آنکه موسم تابستان فرا رسد
می پژمرد و باز در دل خاک تیره مکان می گیرد

******

یه هنرمند باید بیشتر از دو تا چشم داشته باشه

******

یكدیگر را پس بداريم دوست
بداريم دوست
وزین زمان گذرا بشتابیم تا بگيريم بهره‌ ای
آدمی را نیست در جایی بندری
زمان را نیست در جایی ساحلی
او روان است و ما در گذريم

******

موسیقی ادبیات دل است
آنجا که سخن خاتمه می‌یابد
موسیقی آغاز می‌شود

******

سبب هر کار بزرگی زن است
زن کتابی است
که جز به مهر و محبت خوانده نمی شود

******

گاهی اوقات فقط یک نفر مفقود میشه
و تمام دنیا خالی از سکنه به نظر میرسه

******

هیچ انسانی کامل تر از کسی نیست
که زیاد سفر کرده
و شکل افکار و زندگی خود را بیست بار تغییر داده

******

غم انگیز اونیه
که حداقل یه بار توی عمرش شاعر نبوده

******

ای زمان بازدار این پرواز را
و شما ای لحظه های سازگار
باز دارید سير خود را
تا بهره بريم از لذت شادی های گذرا
از این زیباترین روزهامان
چه بیهوده اما می طلبم لحظاتی
زمان ز دستم ميرود و ميزند گریزی
گويم به شب چو می روی، آهسته تر
اما فلق می زداید شب را