زنان از همسران خود دستمزد بگیرند

زنان از همسران خود دستمزد بگیرند

در عصر فعلی مرتب از حقوق زنان در جامعه صحبت می شود و از حق نگذریم نمایندگان مجلس و دولت برای رفاه بیشتر بانوان طرح ها و قوانینی را در نظر گرفته اند.

علاوه بر جامعه، زنان در خانواده خود هم از حقوقی برخوردار هستند که شاید کمتر بانویی از آنها خبر داشته باشد. حقوقی که گرفتن شان طبق احکام شرعی است و چشم پوشی از آنها سعادت دنیا و آخرت شان را تضمین می کند. زهرا نوری وکیل پایه یک دادگستری درباره این موضوع اطلاعات ارزنده ای به بانوان ارائه می دهد. زنان بعد از ازدواج در خانه همسر خود مایه آرامش خانواده هستند. مسئولیت آنها با مادر شدن روز به روز بیشتر می شود بدون اینکه دستمزدی دریافت کنند. به گفته زهرا نوری وکیل پایه یک دادگستری، دین اسلام برای زن حقوقی را در نظر گرفته است. مهریه، نفقه و اجرت المثل که هر کدام شرایط خود را دارند. او می گوید: «مهریه عندالمطالبه است. در واقع هدیه ای از سوی مرد که به زن تعلق می گیرد و هر زمان بخواهد می تواند از همسرش بگیرد. البته خیلی از آقایان تصور می کنند مهریه را زمانی باید پرداخت کنند که زندگی مشترکشان به پایان رسیده باشد.» گرفتن مهریه حق یک زن است اما باید توجه داشت، این هدیه تعیین شده با توجه به وسع مالی مرد در نظر گرفته شود. متاسفانه سنت بدی که در جامعه ما باب شده و اغلب خانواده ها به بهانه حفظ ارزش والای دخترشان مهریه سنگین انتخاب می کنند.

زن وظیفه ای ندارد در خانه کار کند

نفقه، حق دیگری که به زن تعلق دارد و فقط منوط به خوراک و تغذیه او نمی شود. بلکه تهیه پوشاک، تامین نیازهای عاطفی و درمانی او را هم دربر می گیرد. نوری در این باره می گوید: «هیچ چیز به اندازه تهیه مایحتاج خانواده و تامین رفاه و آسایش همسر و فرزندان مرد را خوشحال نمی کند. اکثر آقایان همه تلاش خود را می کنند تا بهترین ها را برای خانواده خود فراهم کنند. بنابراین دادن نفقه به صورت خودکار داده می شود.»اما اجرت المثل، حق دیگری از زن که بر گردن مرد است. اجرت المثل در واقع وجهی است که مرد برای تشکر از زحماتی که همسرش در خانه می کشد به او می دهد. نوری ادامه می دهد: «در دین اسلام زن وظیفه ای ندارد در خانه کار کند. اما از آنجا که عشق و علاقه به همسر و فرزندان دارد برای رفاه خانواده از جان مایه می گذارد.»

نسبت به شوهر خود گذشت داشته باشید

نوری کامل و جامع به حقوق زن در خانواده اشاره می کند اما آنچه این وکیل پایه یک دادگستری به آن اشاره می کند، نقش مهم زن و مادر در خانواده است. کسی که با فداکاری به تربیت فرزندان رسیدگی کرده و اسباب آسایش همسرش را فراهم می کند. او می گوید: «حقوق زن در خانه همسر بر کسی پوشیده نیست. اما مواردی که گفته شد نباید عاملی باشد تا بانوان ما برای گرفتن حق خود شیرازه زندگی خود را از هم بپاشند و چیزهایی را طلب کنند که مرد نتواند تامین کند.» همان دین اسلامی که درباره حقوق زنان در خانواده قوانینی را تعیین کرده، به ثواب خوب همسرداری هم اشاره ای دارد. اینکه اگر یک زن در خانه همسر، خوب شوهرداری کند، گویی در راه خدا جهاد کرده است. اگر در این حال بمیرد مقام شهید را دارد. یک زن چنانچه سکان زندگی را خوب به دست گیرد و مایه آرامش همسرش باشد، نه تنها خود به کامیابی می رسد که اعضاء خانواده هم به تعالی خواهند رسید.