راهکار هوشمند پلیس برای کنترل سارقان حرفه‌ای

راهکار هوشمند پلیس برای کنترل سارقان حرفه‌ای

سخنگوی فراجا، از اجرای طرح پابند هوشمند برای سارقان حرفه‌ای در ماه جاری خبر داد.

به گزارش همشهری آنلاین، سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا در توییتی نوشت: « پلیس با کنترل الکترونیکی سارقان سابقه دار امنیت اجتماعی را تقویت می‌کند. اجرای طرح پابند هوشمند برای سارقان حرفه‌ای در ماه جاری.»

راهکار هوشمند پلیس برای کنترل سارقان حرفه‌ای