خوش‌شانس‌ترین گروه خونی را بشناسید

خوش‌شانس‌ترین گروه خونی را بشناسید

افرادی که گروه خونی O منفی دارند، می‌توانند اهداکننده عمومی باشند و به همه نیازمندان به خون در همه گروه‌های خونی می‌توانند خون اهدا کنند.

به گزارش همشهری‌آنلاین، تحقیقات انجام‌شده روی اهداکنندگان خون در ایران نشان می‌دهد که تقریبا ۹۰ درصد از جمعیت کشورمان گروه خونی مثبت دارند و فقط ۱۰ درصد از جمعیت کشور دارای گروه خونی منفی هستند.

همچنین بیشترین فراوانی را در کشور گروه خونی O مثبت با ۳۴ درصد دارد و بعد از آن A مثبت با فراوانی ۲۷ درصد و بعد B مثبت با فراوانی ۲۳ درصد است. گروه خونی بعدی AB مثبت با فراوانی ۷ درصد است و گروه خونی O منفی حدود ۳ تا ۴ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. حدود ۳ درصد از جمعیت کشور هم گروه خونی A منفی دارند. همچنین حدود ۲ درصد دارای گروه خونی B منفی و کمتر از ۱ درصد هم دارای گروه خونی AB منفی هستند.

بیشتر بخوانید؛

افرادی که دارای گروه خونی AB مثبت هستند، به اصطلاح خوش‌شانس‌ترین گیرندگان همگانیِ خون محسوب می‌شوند چون می‌تواند از همه گروه‌های خونی، خون و فرآورده‌های خونی را دریافت کنند. هرچند توصیه این است که حتما بر اساس پروتکل‌های کشوری و دستورالعمل‌های جهانی، خون‌های اهدایی حتما باید از نظر آنتی‌بادی‌ها مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد و از نظر ارزیابی تطابق گروه‌های خونی اهداکننده با گیرنده بررسی قرار شود. در عین حال افرادی که گروه خونی O منفی دارند، می‌توانند اهداکننده عمومی باشند و به همه نیازمندان به خون در همه گروه‌های خونی می‌توانند خون اهدا کنند.

خوش‌شانس‌ترین گروه خونی را بشناسید