خداحافظی با اتوبوسهای کهنه و قدیمی | ۴۵۰۰ اتوبوس جدید به تهران اضافه می شود

خداحافظی با اتوبوسهای کهنه و قدیمی | ۴۵۰۰ اتوبوس جدید به تهران اضافه می شود

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران درباره نوسازی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش همشهری آنلاین، مهدی علیزاده با اشاره به اینکه شهرداری تهران در حوزه خرید اتوبوس داخلی، قرارداد ساخت ۲۵۰۰ اتوبوس را با سازنده داخلی منعقد کرده که بر اساس زمان بندی قرارداد، این اتوبوس‌ها به مرور وارد ناوگان می‌شوند، افزود: همچنین شهردار تهران در سفر اخیرشان به چین قرارداد تأمین مالی خرید ۲۰۰۰ اتوبوس را منعقد کرده و به نظر می رسد تا دو هفته آینده این قرارداد نهایی شود و از سال آینده، اتوبوس‌ها وارد ناوگان شهر تهران شوند.

وی تأکید کرد: به ثمر نشستن این قراردادها باعث می شود تا ناوگان فرسوده شبکه اتوبوسرانی شهر تهران که حدود ۱۰ سال است که نوسازی نشده، چابک‌تر شود.