جمع بندی نهایی بودجه ۱۴۰۳ شهرداری در کمیسیون تلفیق | بودجه حمل و نقل ۷۳ هزار میلیارد تومان شد

جمع بندی نهایی بودجه ۱۴۰۳ شهرداری در کمیسیون تلفیق | بودجه حمل و نقل ۷۳ هزار میلیارد تومان شد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر گفت: ما علاوه بر بودجه پیشنهادی شهرداری،رقمی بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز مازاد بر آن به این بخش اختصاص دادیم که این بخش توانسته بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان از کل بودجه ۱۵۰ هزار میلیاردی را به خود اختصاص دهد.

به گزارش همشهری آنلاین؛ محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گویی از آخرین مصوبات بودجه ۱۴۰۳ شهرداری تهران از سوی کمیسیون تلفیق عنوان کرد: جلسه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ با حضور مهدی چمران، اعضای هیات رییسه و روسای کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد که در چند بخش موارد و تبصره های مطروحه در بودجه ۱۴۰۳ شهرداری تهران مورد بررسی اعضای کمیسیون قرار گرفت و با اعمال برخی تصمیمات بر حذف و یا اضافه کردن آن به تصویب رسید.

او افزود: بخش دوم این جلسه به موضوع درآمد بودجه ۱۴۰۳ اختصاص داشت که در این خصوص نیز پایش ها صورت گرفت و اعضا به آن رای مثبت دادند.

این عضو شورا آخرین بخش بودجه ۱۴۰۳ شهرداری تهران را موضوع مصارف و هزینه ها عنوان کرد و یادآور شد: در بررسی این بخش نیز سقف بودجه سال آینده شهرداری تهران که به پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه شورا اعلام شده بود، مورد موافقت اعضا قرار گرفت و عدد مربوط به هرکدام از ماموریت های شش گانه شهرداری تهران مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

او گفت: در پایان این بررسی ها گزارشی نیز از سوی کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص افزایش رقم بودجه در حوزه های مختلف بعلاوه افزایش ۱۵ هزار میلیاردی علاوه بر ۳۵ هزار میلیارد تومان به همراه ارقام تفکیک شده بودجه مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران ارائه شد؛ نهایتا با احصاء نظرات روسای کمیسیون های تخصصی و اعضای شورای شهر این موضوعات به رای گذاشته شد و مقرر شد تا در فرصت زمانی یک روزه تغییرات اعمال شده در کمیسیون تلفیق توسط کمیسیون بودجه اصلاح و در نهایت این لایحه در جلسه فردا (سه شنبه ۱ اسفند ماه) برای طی مراحل تصویب نهایی در صحن علنی مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بودجه سال آینده حوزه حمل و نقل و ترافیک نیز در توضیحاتی عنوان کرد: ما علاوه بر بودجه پیشنهادی شهرداری تهران در این خصوص، رقمی بالغ بر ١۴ هزار میلیارد تومان نیز مازاد بر آن به این بخش اختصاص دادیم که این بخش توانسته بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان از کل بودجه ۱۵۰ هزار میلیاردی را به خود اختصاص دهد و این به معنی آن است که حدود نیمی از بودجه ۱۴۰۳ شهرداری تهران مربوط به ماموریت های بخش حمل و نقل و ترافیک خواهد بود.

آخوندی در پایان اظهار کرد: اختصاص این رقم بودجه نشان دهنده اهمیت این بخش است اما چون در نهایت این رقم باید در صحن شورا مطرح و به تصویب اعضا برسد، هنوز قطعی نبوده و تنها این رقم مصوب کمیسیون تلفیق است.