جزئیات رونمایی از کارتخوان‌های جدید سوخت

جزئیات رونمایی از کارتخوان‌های جدید سوخت

مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت: نخستین کارتخوان‌های ساخت داخل سامانه سوخت رونمایی شد.

به گزارش همشهری آنلاین، محمد صادقی افزود: ۲۵۰۰ کارتخوان فعلی در مجاری عرضه، دچار فرسودگی هستند و انقضای زمان عمر آنها رسیده لازم بود با کارتخوان‌های جدید جایگزین شوند که توانمندی شرکت‌های داخلی برای تولید کارتخوان به اثبات رسیده است در این راستا اقدام شد.

وی اظهار کرد: پس از یکسال تلاش، نزدیک به یک‌ماه است که در دو جایگاه به صورت پایلوت در مدار هستند و تست آزمایشی کارتخوان‌های تولید داخل با موفقیت انجام شده است.