جزئیات انتقال سهام عدالت متوفیان در یک بانک عامل اعلام شد

جزئیات انتقال سهام عدالت متوفیان در یک بانک عامل اعلام شد

انتقال سهام عدالت متوفیان به ورثه در صورتی که همه مدارک مورد نیاز را کامل کرده باشند می توانند کارهای مربوط به انتقال را در بانک ملی انجام دهند.

به گزارش همشهری آنلاین، بانک ملی ایران اعلام کرد: در پی اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار درباره فراهم شدن امکان انتقال سهام عدالت متوفیان به ورثه، بانک ملی ایران نیز ساز و کارهای مربوط به این اقدام را فراهم کرده است.

ضروری است ورثه پس از ثبت نام در سامانه سجام، اصل و کپی مدارک شناسایی متوفی و تمام وراث تعیینی مندرج در گواهی حصر وراثت و در صورت وجود وصیت نامه متوفی را تهیه کرده و برای طی فرآیندهای لازم به سامانه میراث به آدرس https://www.csdiran.ir/pages?page=apps (درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه) مراجعه کنند.

در این درگاه، وارد قسمت امور سهام عدالت متوفیان شده و اطلاعات لازم را وارد و از زمان تشکیل پرونده متوفی اطلاع حاصل کنند.

ورثه همچنین در درگاه یکپارچه ذینفعان بازار سرمایه از قسمت دارایی سهام می توانند اطلاعاتی از قبیل وضعیت دارایی سهام و امکان یا عدم امکان تقسیم سود را ببینند. پس از اطمینان از زمان تقسیم سود دارایی می توانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به یکی از شعب بانک ملی ایران مراجعه کنند.

گفتنی است پرونده پس از بررسی مدارک و احراز هویت، در صورت ناقص نبودن مدارک، به شرکت سمات جهت تقسیم دارایی و واریز وجه ارسال می شود.