جراح دندانپزشک نظافتچی ساختمان از آب درآمد

جراح دندانپزشک نظافتچی ساختمان از آب درآمد

شکایت یک مرد ۴۲ساله در استانبول از یک کلینیک دندانپزشکی به‌خاطر تقلب، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است.

ماجرا این است که این مرد به‌خاطر درد شدید به‌صورت اضطراری با یک کلینیک تماس گرفت و کسی که خود را دکتر معرفی می‌کرد، یک وقت اورژانسی به او داد. مریض هم وقتی به آنجا رفت، با مردی که خودش را استاد دانشگاه معرفی می‌کرد مواجه شد. این فرد اما در واقع، کمال، نظافتچی کلینیک بوده است. او که خود را دکتر جراح جا زده بود، ۴دندان جلوی مرد بیچاره را کشید. درد شدید، دوباره مرد را به کلینیک کشاند و تازه در مراجعه دوم بود که از ماجرا خبردار شد.

بیشتر بخوانید:

دادگاهی در استانبول، کمال را به ۲سال‌ونیم حبس و پرداخت غرامت به بیمار محکوم کرده است.