تصاویر | برخورد پلیس با موتورسواران متخلف در خیابان ولیعصر

تصاویر | برخورد پلیس با موتورسواران متخلف در خیابان ولیعصر

پلیس راهور تهران برای نظم بخشی به عبور و مرور موتورسواران و افزایش ایمنی تردد عابران پیاده طرح ۱۰ را در ۲۰ نقطه از خیابان ولیعصر عملیاتی کرده است. عکاس: منا عادل