بیشتر کلونی های بزرگ تجمع معتادان جمع آوری شدند | هشت هزار ظرفیت خالی برای ساماندهی معتادان متجاهر وجود دارد

بیشتر کلونی های بزرگ تجمع معتادان جمع آوری شدند | هشت هزار ظرفیت خالی برای ساماندهی معتادان متجاهر وجود دارد

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با توجه به مسئولیتی که رئیس جمهور به شهردار تهران در ساماندهی آسیب‌های اجتماعی واگذار کرده، این توان فزاینده را نشان از توان و ظرفیت نیروهای انسانی شهرداری در این زمینه دانست.

به گزارش همشهری آنلاین، سیدمحمد آقامیری در دویست و سیزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ضمن اشاره به افتتاح یاور شهر 9 و با بیان اینکه تاکنون ۱۷هزار معتاد متجاهر جمع آوری شده است، اظهار کرد: با توجه به آمار ۲۱ هزار نفری معتادان، باید نزدیک به پنج هزار نفر دیگر جمع ‌آوری شوند.

او با اعلام اینکه بیش از هشت هزار ظرفیت خالی در مراکز یاور شهر توسط شهرداری تهران ایجاد شده است، یادآور شد: بیشتر کلونی های بزرگ تجمع معتادان جمع آوری شدند. معاونت عمرانی طی مدت کوتاهی فضایی را که پیش از این در اختیار اتوبوسرانی بود، در اختیار گرفت و برای ساخت فاز دوم مرکز یاور شهر ۹ اقدام کرد.

آقامیری افزود: این دغدغه شورا و شهرداری بود و امیدواریم تا پایان سال تمام معتادان متجاهر جمع آوری شوند و دیگر در سطح شهر شاهد تجمع معتادان نباشیم. مسئولیتی که رئیس جمهور به شهردار تهران در ساماندهی آسیب های اجتماعی اعطا کرده، نشان دهنده توان و ظرفیت نیروهای انسانی شهرداری در این زمینه است.