بلوط ها به پارک جنگلی سرخه حصار می آیند | کاشت درختان مقاوم در برابر خشکسالی در این پارک جنگلی

بلوط ها به پارک جنگلی سرخه حصار می آیند | کاشت درختان مقاوم در برابر خشکسالی در این پارک جنگلی

شهردار منطقه ۱۳ از تغییر آبرسانی به درختان پارک جنگلی سرخه حصار خبر داد و گفت گونه‌های مقاوم به خشکسالی در این مجموعه کاشته می‌شود.

به گزارش همشهری آنلاین، محمد هادی علی احمدی در این‌باره گفت: باتوجه به حساسیت درختان بوستان جنگلی سرخه حصار و ضرورت نگهداری اصولی از درختان ،اداره فضای سبز معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه۱۳ اقدام به اجرای پروژه آبرسانی حدفاصل رمپ رسالت تا درب دو به متراژ ۱۵۰۰ مترطول و ۲۰۰۰ انشعاب کرده است.

شهردارمنطقه۱۳ افزود: هدف از اجرای این پروژه، افزایش بهره وری آبیاری و بهبود کیفیت آبرسانی است که با تغییر نوع آبیاری از غرقابی به تحت فشار و افزایش انشعابات انجام شده است.

او سپس توضیح داد: در این محدوده و سایر قطعات بوستان جنگلی سرخه حصار، به دلیل مصرف بهینه آب، کاشت گونه‌های مقاوم به خشکی مانند داغداغان ، بلوط ، ارغوان و لیلکی در دستور کار قرار دارد.