برکناری رئیس این بیمارستان قطعی شد

برکناری رئیس این بیمارستان قطعی شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: در خصوص سلامت مردم با کسی تعارف نداریم و تصمیم وزیر بهداشت برای عزل رئیس بیمارستان امام رضای بیرجند تغییری نکرده است.

‌ به گزارش همشهری آنلاین، دیروز وزیر بهداشت به‌خاطر وضع نامطلوب انبار دارویی بیمارستان بیرجند دستور برکناری رئیس بیمارستان را داد اما بعد گفته شد که وزیر با درخواست استاندار نظرش را تغییر داده است.

اما امروز رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد که تصمیم وزیر بهداشت برای عزل رئیس بیمارستان امام رضای بیرجند تغییری نکرده است.