امکان اتصال برق بین ایران و اروپا فراهم شد

امکان اتصال برق بین ایران و اروپا فراهم شد

معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر از فراهم شدن امکان اتصال برق بین ایران و اروپا خبر داد.

 

*** امکان اتصال برق بین ایران و اروپا فراهم شد

 

به گزارش صنایع، محمد اله‌داد در جریان دومین روز از بیست و سومین نمایشگاه صنعت برق، اظهار داشت:

اکنون با ارتباطی که بین کشورمان و ترکیه فراهم شده امکان تبادل برق با اروپا را فراهم آورده است.

این کار نیاز به مذاکره های قراردادی و حقوقی دارد که در دست پیگیری است.

 

معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر در ادامه اضافه‌ کرد:

۲ پروژه «ایر» و «آگیر» نیز برای ارتباط بین ایران و روسیه در دست اقدام است.

 

اله داد در باره ارتباط با سایر کشورها از طریق خطوط زیر دریایی، گفت:

ارتباط با عمان مد نظر بود، اما در حال حاضر از نظر اقتصادی توجیه ندارد.

پروژه مطالعاتی ارتباط برقی با قطر نیز در حال پیگیری است.

اکنون با همه کشورهایی که مرز زمینی داریم، ارتباط الکتریکی وجود دارد.

 

*** صادرات برق به کشورهای همسایه

 

وی با اشاره به صادرات برق به کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان، افزود:

ارتباط با ترکیه به دلیل اختلاف ساعت، روزهای تعطیل و ساعت کاری در اولویت است و اکنون نزدیک‌به ۴۰۰ مگاوات امکان تبادل وجود دارد و در سه و نیم روز واردات و سه و نیم روز صادرات به ترکیه انجام می شود.

 

معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر، اولویت نخست صنعت برق را تامین نیاز داخل دانست و خاطرنشان‌کرد:

اضافه تولید به صادرات اختصاص می‌یابد.

 

وی، ظرفیت تبادل انرژی با کشورهای همسایه را بیش از ۲ هزار مگاوات عنوان کرد و گفت:

تراز تجاری کشور در این بخش صفر است.

 

اله‌داد از در دست ساخت بودن خط سوم واردات از ترکمنستان خبر داد و گفت:

خط سوم واردات از ارمنستان هم در دست احداث است.

 

*** افزایش خطوط وارداتی

 

به گزارش صنایع، معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر در پایان از تلاش برای افزایش ۴۰۰ تا ۵۰۰ مگاواتی خطوط وارداتی خبر داد و گفت:

به همین میزان خطوط صادرات افزایش خواهد یافت.